Změna v přístupu MPSV k zaměstnávání rodinných příslušníků občana EU

Na základě šetření Veřejného ochránce práv, který se zabýval otázkou přístupu rodinných příslušníků občanů EU k zaměstnání v České republice, se Ministerstvo práce a sociálních věcí přiklonilo k názoru, že rodinní příslušníci občanů EU a ČR mají volný vstup na trh práce.

Ve sdělení Veřejného ochránce práv ze dne 05. 09. 2013 se uvádí: „k prokázání statusu rodinného příslušníka občana Evropské unie postačí, pokud předloží pas, ve kterém je vyznačeno, že si zažádal o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie. Tím by volný přístup na trh práce měl být umožněn nejen osobám, kterým Ministerstvo vnitra vydalo povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka Evropské unie, ale také osobám, které si o daný přechodný pobyt zažádaly a mají v pase vyznačeno potvrzení o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu, případně mají v pase vyznačen překlenovací štítek, ze kterého je zřejmé, že daná osoba si zažádala o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie“.

Pokud jste již podali žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie podle ustanovení § 87b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, splňujete tak výše uvedenou podmínku pro prokázání statusu rodinného příslušníka občana EU pro účely zaměstnávání.

V důsledku toho tak nepotřebujete pro výkon zaměstnání platné pracovní povolení.

Pokud budete potřebovat další informace k této problematice, můžete se obrátit na naši organizaci.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: