Kulatý stůl o integraci cizinců na lokální úrovni - DOPORUČENÍ PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

1. dubna se v AKC na Praze 1 uskutečnil první kulatý stůl projektu INEGRO s názvem "Hledání vhodných způsobů integrace cizinců na lokální úrovni".

Diskuse se zúčastnili zástupci různých subjektů - úřadů městských částí, ministerstev, neziskových organizací a migrantů. Hovořilo se na téma jak lépe přispět k integraci cizinců na lokální úrovni a jak motivovat cizince k aktivní účasti na dění ve své lokalitě.

Přečtěte si ZÁPIS z tohoto setkání!

Obsahuje výsledky mapování potřeb samotných migrantů a migrantek, jakož i souhrn dosavadních integračních strategií a praxí některých městských částí Prahy. Z akce vzešlo i několik podnětných doporučení pro místní samosprávy - viz níže.

Sledujte též náš web a Facebook SIMI.

SOUHRN DOPORUČENÍ PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY:

 • Pořádat pravidelná setkání obce/MČ s NNO a migranty - zjišťovat jejich potřeby i nabídku
 • Zapojovat migranty průřezově do rozhodovacího procesu obce/MČ – komunitní plánování, pracovní skupiny (např. Praha 2, Praha 12)
 • Zapojovat migranty do svých aktivit/ projektů, a to nejen skrze NNO
 • Rozvíjet možnosti dobrovolnické práce pro své občany, vč. migrantů – zprostředkovávat potřebné kontakty
 • Přizpůsobovat integrační opatření různým skupinám migrantů v dané lokalitě
 • Poskytovat srozumitelné informace migrantům – překládat informační materiály o službách obce/MČ do jazykových mutací, umístit informace pro cizince na svoje web stránky
 • Vyčlenit část prostředků obce/MČ na službu komunitních tlumočníků / interkulturních pracovníků
 • Nabízet prostor v novinách obce/MČ – rozhovor s občany – migranty, praktické informace pro cizince (např. Praha 2)
 • Provádět výzkumy/průzkumy o situaci cizinců v dané lokalitě a zprostředkovat jejich výsledky na veřejné akciurčené pro široké publikum (experty, NNO, místní samospráva, obyvatelé MČ)
 • Nabízet různé možnosti spolupráce s migranty – od jednorázových po dlouhodobější
 • Podporovat vzdělávání a přípravu pedagogů pro práci s cizinci, zejm. v mateřských školách
 • Podporovat integrační aktivity v rámci DDM, kde dochází k snazšímu setkávání majority s minoritou.

Kulatý stůl je součástí projektu Integration on the ground – INTEGRO, financovaného z prostředků Evropské komise - Fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Community Actions.