Integrace cizinců na lokální úrovni může mít mnoho podob! V praxi je ukazuje i projekt INTEGRO

SIMI a jeho partneři z Kypru, Německa, Rakouska a Velké Británie hledají za použití jednotné metodologie nejvhodnější způsoby pro úspěšné začlenění cizinců do místních společností. Kupř.:

  • politickou participací
  • pozvednutím práv domácích pracovnic
  • prací s médii a vytvářením mediační agentury
  • snahou o uplatnění vzdělání migrantů v zaměstnání
  • či větší otevřeností služeb místních orgánů cizincům.

Společným cílem je po každé rozvíjet konkrétní lokální aktivity v prostředí, v němž dochází k reálným interakcím mezi migranty a přijímající společností, a pomocí nich přizpůsobovat integrační politiku místním podmínkám. Více o tom nabízí první newsletter INTEGRO

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: