SIMI v Berlíně: záznam z kulatého stolu o zahraničních pracovnících

Nevládní organizace SIMI, OPU a MKC sezvaly dne 10. dubna 2014 české a německé odborníky na půdu velvyslanectví České republiky v Berlíně ke kulatému stolu na téma „Zahraniční zaměstnanci – pracovníci druhé třídy?“. Představitelé odborů, ministerstev práce, inspektorátů práce a neziskového sektoru z Německa a ČR zde diskutovali o tom, v čem a jakým způsobem se mění formy zaměstnání a práce u zahraničních pracovníků v těchto dvou zemích.

Diskuse ukázala, že vedle složitých subdodavatelských řetězců a zastírání závislé práce smlouvami o dílo či zaměstnáváním OSVČ, rozšířených pro obě zastoupené země, se v Německu nově objevuje trend vysílání/přenechávání zahraničních pracovníků.

Experti se shodli, že sociálnímu dumpingu a zranitelnosti zahraničních pracovníků vůči vykořisťování lze do jisté míry zabránit přesnějšími právními normami (např. ohledně minimální mzdy či vymezení závislé práce) či skrze zajištění lepší vymahatelnosti práv zaměstnanců. V tomto ohledu se rýsuje velký potenciál nových forem odborů (např. vytvoření nadnárodních odborů či pracovních komisí dle rakouského vzoru).

Diskusi i její závěry detailně popisuje záznam z kulatého stolu.

Dokument vznikl v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha, a to za finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.

esf-logova-rada_1391089338.jpg