Co přinesla konference "Zahraniční pracovníci na trhu práce"?

Mezinárodní konference, ktero dne 16. 9. 2014 v Goethe institutu v Praze pořádalo SIMI se svými partnery OPU a MKC byla vyvrcholením dvouletého stejnojmenného projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce z podpory ESF OP LZZ. Zaměřovala se přitom na současné výzvy a osvědčené přístupy v ČR, Německu a Velké Británii v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Sympatickou charakteristikou této konference byla skutečnost, že při pohledu na některá více či méně kontroverzní témata dávala prostor různým pohledům a v následných diskuzích pak (v českém prostředí trochu netradičně) docházela ke konsensům, pojmenovávání současných reálných či hrozících problémů a probíraly se i otázky optimálního nastavení migrační politiky ve vztahu k pracovnímu trhu, kde se odpovědi nenacházejí příliš jednoduše.


Celý záznam, včetně videí z akce naleznete na platformě projektu Migraceonline.cz - Pracovní migrace.

Součástí konference byla i panelová diskuse Dopady implementace směrnic EU v oblasti zahraniční zaměstnanosti, během níž jsme představili výsledky kvalitativního výzkumu o dopadech tzv. sankční směrnice a dalších otázkách v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR, jenž SIMI provedlo na jaře 2014 v rámci projektu Employees Beyond Borders, spolufinancovaného z prostředků International Visegrad Fund.

visegrad_fund_logo_blue_150_1406634032.jpg

Konference byla pořádána a video záznamy i článek o konferenci vznikly v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, podpořeném z prostředků Evropského sociálního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.

esf-logova-rada_1391089338.jpg