SIMI na školení v Londýně v oblasti nucené kriminality

Ve dnech 28-30. května 2014 jsme se zúčastnili mezinárodní stáže a školení ve Velké Británii na téma Obchodování s lidmi za účelem nucené kriminality a nuceného žebrání, který byl v Londýně pořádán naší partnerskou organizací Anti-Slavery International v rámci mezinárodního projektu RACE in Europe.

Přečtěte si podrobný záznam z hlavních diskuzí a prezentací semináře.

Mimořádným rysem tohoto školení byla skutečnost, že se ho mimo zástupců z ČR (jak z řad NNO, tak i z řad kriminalistů) zúčastnili různé profese, které s tímto tématem přicházejí do styku, z dvanácti evropských zemí (konkrétně: Velké Británie, Irska, Holandska, Slovenska, Rumunska, Litvy, Francie, Dánska, Norska, Polska, České republiky a Rakouska). Jak přednášky, tak následné diskuze proto byly obohacující nejen probíráním a seznamováním se s velice aktuálním, leč dlouhodobě pomíjeným tématem nucené kriminality, ale i tím, jak k tomuto společenskému fenoménu přistupují kriminalisté, sociální pracovníci, policisté, právníci, pracovníci nevládních organizací, ministerští úředníci a další.

Téma nucené kriminality tak svedlo dohromady profese, které si mají vzájemně co nabídnout (informačně i z různých perspektiv pohledu), ale které se příliš často nepotkají. Mimo to bylo zajímavé porovnávat zkušenosti a přístupy zúčastněných zemí, přičemž jednotlivé praxe se lišily od téměř opomíjení nucené kriminality až po země, kde pro toto téma mají vyhrazené speciální oddělení a stát strukturálně podporuje instituce, které pracují s oběťmi nucené kriminality. Stejně jako například v oblasti obchodu za účelem pracovního vykořisťování se i zde ukázalo, že čím je tématu věnována větší pozornost, tím je jeho výskyt více zaznamenán. Tedy, pokud se na toto téma daná země nezaměří, bude to nepravdivě vypadat, že v dané zemi nic takového neexistuje.

Pro české účastníky bylo až šokující se setkání s vyspělým přístupem některých zahraničních profesionálů z represivních složek, kteří na téma nucené kriminality pohlíželi mimořádně celistvě, skrze právo a své povinnosti a současně s tím i skrze perspektivu postižených obětí. V některých případech byla otevírána témata, kterým se v ČR téměř (či vůbec) nevěnuje pozornost, a to například to, co se děje s oběťmi nucené kriminality v budoucnosti a jak k nim přistupovat. Konkrétně se například jednalo o příběhy prodaných dívek, které nejdříve nuceně žebraly, později byly nuceny k prostituci a nyní se na organizování prostituce podílejí. Na rozdíl od mnohem jasnějšího případu nucené žebroty dětí (se kterou ovšem bohužel nebývá jako s nucenou kriminalitou zacházeno) se jedná o daleko složitější situace a tyto pachatelky trestné činnosti bývají většinou zadrženy a otázky po „nucenosti“ zde pokládány (poměrně pochopitelně) pokládány nebývají. Tyto příklady tak nejen ilustrují obtížnost vymezení nucené kriminality, ale i toho, co způsobuje a k čemu nezřídka vede.

Stáž proběhlav rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, podpořeného ze zdrojů ESF OP LZZ, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: