Kulatý stůl SIMI o interkulturní práci

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se v prostorách Creative Gate na Praze 1 konal kulatý stůl s názvem "Zavádění služby interkulturních pracovníků do struktur veřejných institucí na lokální úrovni“.

SIMI pozvalo zástupce vybraných úřadů městských částí hl. m. Prahy, OAMP Ministerstva vnitra, neziskových organizací a migrantů vykonávajících interkulturní práci.

Hlavní téma akce se točilo kolem otázek, jak mohou další organizace a veřejné instituce v Praze zapojit interkulturní pracovníky do svých struktur a přispět tak k integraci cizinců na lokální úrovni. Dosavadní praxe totiž ukazuje na zásadní posuny v etablování profese interkulturního pracovníka v ČR a na význam, jaký má tato profese nejen pro migranty, ale také pro veřejné instituce.

Zkušenosti, poznatky a podněty účastníků kulatého stolu naleznete v zápisu z kulatého stolu.

Bližší informace o službě interkulturní práce přináší i prezentace Evy Dohnalové z organizace InBáze, představující tuto profesi.

Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu Integration on the Ground – INTEGRO, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci pod vedením The Northern Ireland Council for Ethnic Minorities z Velké Británie a ve spolupráci s KISA - Action for Equality, Support Antiracism z Kypru, Citizens For Europe e.V. z Německa a Radio Africa TV z Rakouska. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Community Actions.