SIMI má zastoupení v síti Proti ageismu

Od podzimu 2014 se naše kolegyně a dlouholetá spolupracovnice Goranka Oljača stala ambasadorkou sítě Proti ageismu, kterou založila organizace Alternativa 50+.

Hlavním posláním sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu je sdružovat a propojovat výrazné osobnosti veřejného života, kterým není lhostejné postavení starších lidí v české společnosti.

Ambasadorky a ambasadoři společným úsilím propagují mezigenerační solidaritu, diverzitu zaměstnanců a konkrétní opatření proti diskriminaci v České republice na úrovni osob ohrožených ageismem, osob v rozhodovacích pozicích a zaměstnavatelů. Zvýšenou pozornost věnují genderové dimenzi problému, kdy je specificky ovlivňováno postavení žen 50+, především z řad pečujících osob.

Goranka Oljača bue v rámci sítě upozorňovat zejména na postavení žen migrantek ve věku 40+, které mohou být kromě ageismu ohroženy i diskrimininací z důvodu rasy či národnosti a čelit tak řadě složitých překážek v zaměstnání, při pobírání důchodů, ale také v osobním a rodinném životě. Těmito tématy se zabývá i aktuální projekt SIMI Ženy na vedlejší koleji (?)

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: