Diskuse k politické a občanské participaci migrantů

SIMI vás srdečně zve v sobotu 30. května na diskusi o politické a občanské participaci migrantů se zástupci městských částí Prahy a migrantských spolků. Diskuse proběhne během festivalu Refufest na Kampě a je součástí kampaně Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR za politická práva migrantů. SIMI se tomuto tématu věnuje v projektu INTEGRO, do něhož se aktivně zapojila i většina z diskutujících hostů.