Mobilita, hranice a identita v dnešní Evropě

Zveme vás na konferenci a debatu na téma

Hranice, migrace a otázky identitiy v dešní Evrope

  • 11. 2. 2016, 18h30
  • Francouzské velvyslanectví v České republice,Velkopřevorské náměstí 486/2, Praha 1

Přednášející bude Patrick Weil, který v současné době zastává pozici vedoucího výzkumu v CNRS v Ústavu pro sociální dějiny a Sorbonny Paris I. Ve svých pracích se zabývá historií přistěhovalectví ve Francii.

Vstup zdarma a výhradně na rezervaci:

Simultánní tlumočení příspěvků do češtiny a francouzštiny zajištěno

flyer-patrick-weil-page-001_1454926767.jpg