Nebuďte obětí! Braňte se domácímu násilí!

Již několik měsíců nabízíme v SIMI přímou právní a sociální pomoc cizinkám a cizincům, kteří jsou či byli domácímu násilí vystaveni nebo u nichž toto riziko hrozí. Na konkrétních případech spolupracujeme s partnerskou organizací ACORUS.

Základní informace, jak si poradit v krizových situacích, naleznete na letácích v češtině, angličtině a ruštině.

nebudte-obeti-2-page-001_1457963241.jpg

Tyto aktivity jsou součástí našeho projektu Nebudu obětí! z podpory Nadace OSF Praha v programu Dejme (že)nám šanci, financovaného z Norských grantů.