Mezinárodní konference o stárnutí migrantek v ČR

SIMI, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Institut sociologie při Univerzitě v Bergenu si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

Ženy na vedlejší koleji (?)

Konference se věnuje tématu stárnutí migrantek, kterých v České republice postupně přibývá, ale jejich postavení je zatím věnováno pramálo pozornosti.

 • Kdy: 8. června od 10h do 16h
 • Kde: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
 • ZÁZNAM KONFERENCE

Jsou migrantky ve věku nad 40 let u nás diskriminovány a ve kterých ohledech? Jak žijí migrantky, které v České republice pracovaly dlouhá léta a teď se blíží odchod do důchodu? Jak lze zmírnit zranitelnost těchto žen na trhu práce odvozenou od jejich původu, genderu a věku?

Nezisková organizace SIMI a její akademičtí partneři z Prahy a norského Bergenu po dva roky mapovali situaci těchto žen ve společném výzkumu a analýze legislativy a veřejných politik, jejichž výsledky budou prezentovány na konferenci. Konference se také dotkne tématu péče v kontextu migrace a výzev, které jsou s touto oblastí spojeny v České republice, v Norsku i v globálním kontextu.

Odpolední workshopy ponechají prostor pro sdílení praktických poznatků z přímé práce s migrantkami středního a vyššího věku , vytváření strategií pro budoucí prosazování práv těchto žen či výměnu zkušeností v otázkách péče a zdraví těchto žen.
Program obohatí předpremiéra dokumentárního filmu Ženy od vedle, který zobrazuje život čtyř žen, které začátkem 90. let utekly před válkou v bývalé Jugoslávii do naší země.

Program:

10h00 – 10h30  Registrace

10h30 – 10h45  Úvodní slovo a představení tématu

Magda Faltová, ředitelka SIMI, PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka a publicistka

10h45 – 12h30  Panelová diskuse: Gender, migrace a stárnutí

moderuje Eva Čech Valentová, SIMI

 • Analýza postavení migrantek ve středním a vyšším věku – cíle, nástroje a dopady veřejných politik v ČR

Mgr. Pavla Hradečná, SIMI

 • Jak řeší stát intersekcionalitu oblastí migrace, stáří a rovnosti žen a mužů

Mgr. Lucia Zachariášová, Úřad vlády ČR

 • Představení výsledků výzkumu o situaci migrantek ve věku nad 50 let ze zemí bývalé Jugoslávie

Petra Ezzeddine, PhD., PhDr. Hana Havelková PhD., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

 • Předpremiéra dokumentárního filmu Ženy od vedle (režie Theodora Remundová)

12h30 – 13h15  Oběd

13h15 – 14h15  Panelová diskuse: Gender, migrace a péče

Moderuje Marie Jelínková, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

 • The Politics of Care Work:  Rethinking the Private and the Public

Prof. Anne Lise Isaksen, Mariya Bikova PhD., University of Bergen (Norsko)

 • Výzvy pro politiky péče v době globalizace

Mgr. Zuzana Uhde, PhD., Sociologický Ústav AV ČR, v.v.i.

 • Poskytování a přijímání péče: K analýze recipročních vazeb mezi chůvami a dětmi

Adéla Souralová PhD., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

14h15 – 14h30   Přestávka na kávu a přesun do místností pro workshopy

14h30 – 15h45  Workshopy

 • 1 – Praktické zkušenosti při práci s migrantkami ve středním a vyšším věku

(Klára Holíková, právnička SIMI; Sylva Hampalová, sociální pracovnice SIMI; Natallia Allen, Asociace pro interkulturní práci)

 • 2 - Perspektivy problematiky stáří v migraci – advokační a lobbyingové strategie

(Magda Faltová, ředitelka SIMI; Pavla Hradečná, analytička SIMI; Kateřina Kňapová, Alternativa 50+)

 • 3 – Migrantky, stáří, péče a zdraví

(František Cihlář, psychosociální poradce SIMI; Ann Lise Isaksen, University of Bergen; Elena Tulupova, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

15h45 – 16h20  Shrnutí workshopů

16h20 - 16h30  Shrnutí konference a závěrečné slovo


Konference bude tlumočena (AJ), vstup zdarma, občerstvení zajištěno.


Konference se koná v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.