Zpravodaj SIMI - Gender v migraci 2

Přinášíme vám druhé číslo zpravodaje věnovaného problematice dosud málo řešené – genderu v migraci. Pod tímto pojmem si lze jednoduše představit ženy v migraci či otázky rovnosti žen a mužů v souvislosti s migrací.

Hlavními tématy v tomto čísle jsou:

  • Z činnosti SIMI k genderu v migraci
  • Z aktuálního dění v Evropě
  • Mezinárodní den boje proti násilí na ženách

V tomto čísle Zpravodaje přinášíme informace o našich nedávných publikacích z projektu Ženy na vedlejší koleji (?) a dále pak doporučení z Norska pro tvorbu politik a příklady dobrých praxí v oblasti postavení migrantek, které jsme sebrali během naší srpnové cesty za tamějšími partnery.

Z dění v zahraničí jsme sledovali kauzu ohledně zákazu nošení burkini ve Francii či Černý protest k potratové legislativě v Polsku.

Při příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách připomínáme důležitá doporučení evropských feministických organizací ohledně zvýšení ochrany žen a dívek žádajících o mezinárodní ochranu v EU. Dále se zabýváme fenoménem vzrůstajícího násilí z nenávisti v Evropě vůči ženám, zejména muslimkám a poukazujeme na možnosti, jak lze na tyto incidenty upozornit či podpořit oběti násilí. Důležitý krokem ke zvýšení ochrany všech žen před násilím pak nepochybně bude  chystaná ratifikace Istanbulské úmluvy členskými státy EU, včetně ČR a samotné Unie.

Chcete-li i Vy přispět svými zkušenostmi, informacemi, návodem pro ženy (a nejen) k řešení různých životních situací, napište vše na náš blog Bez vrásek!

zpravodaj-cover-2_1483370751.jpg

Zpravodaj vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“, realizovaného za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

logo-urad-vlady_1472121593.jpg

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: