Nabídka služeb interkulturních pracovníků na školách

SIMI v rámci projektu Crossing borders nabízí asistenční služby interkulturních pracovníků na školách. Služba je určená pedagogickým pracovníkům a rodinám migrantů a napomáhá překonávat jazykové a sociokulturní bariéry ve vzdělávacích zařízeních na území hlavního města Prahy.

Jaké služby Vám interkulturní pracovník může nabídnout?

  • asistuje při jednání školy s rodinou migrantů
  • tlumočí během osobních setkáních nebo po telefonu
  • vysvětluje rodině fungování českého vzdělávacího systému a školy
  • překládá interní dokumenty určené rodičům nebo emailovou komunikaci
  • pomáhá s orientací v českém prostředí a v případě potřeby zprostředkuje rodině kontakt se sociálním pracovníkem nebo právníkem organizace SIMI

Jak si službu interkulturního pracovníka objednat?

  • kontaktujte telefonicky nebo emailem interkulturního pracovníka
  • specifikujte termín schůzky, a čeho se má týkat
  • pokud chcete zprostředkovat komunikaci s konkrétní rodinou, předejte interkulturnímu pracovníkovi kontakt a obsah sdělení
  • službu je nutno objednat minimálně 5 dnů předem

Kontakty na interkulturní pracovníky:

Rusky

Dinara Akhmetová (další jazyk angličtina), 776035503@seznam.cz, 776 035 503

Marianna Kuzmovičová (další jazyk ukrajinština), kuzmovicova@seznam.cz, 777 765 325

Arabsky

Chima Youssefová (další jazyk angličtina), youssefova@inbaze.cz, 777 787 337

Mongolsky

Otgonerdene Erdenebat, adzaerdenebat@gmail.com, 724 747 789

Vietnamsky

Ngo Quynh Nga, veronika.ngo@seznam.cz, 608 535 792

Španělsky

Jana Vlastníková, vlastnikova@inbaze.cz, 733 785 679

Pro více informací kontaktujte koordinátorku:

Jana Vlastníková, vlastnikova@inbaze.cz, 733 785 679

Služby jsou bezplatné, neboť jsou financovány v rámci projektu Crossing borders , který je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Letáky s pro jednotlivé jazyky:

let_un_2017_vietnamsky_a5_new-page-001_1514894089.jpg