Migrace a začleňování žáků-migrantů ve škole

Připravili jsme pro pedagogy a pracovníky škol vzdělávací workshop k tématu migrace a začleňování žáků-migrantů do výuky v českých školách. Cílem workshopů je, školením od pracovníků SIMI a zkušených odborníků, rozšířit znalosti pedagogů v oblasti migrace, včetně úvodu do problematiky současné uprchlické situace, a dále v oblasti práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve třídách, provést úvodem do interkulturního vzdělávání a představit práci a využití služeb interkulturních pracovníků na školách. Workshop se skládá ze tří částí vždy a časová dotace workshopu: 180 minut

Metodika vzdělávacího workshopu pro pedagogy a pracovníky škol publikace obsahuje informace o přípravě vzdělávacích workshopů, ale také představuje jejich obsah. Tématy byly:

  • Základy problematiky migrace, včetně úvodu do současné uprchlické situace
  • Zvyšování interkulturních kompetencí učitelů
  • Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
  • Představení práce interkulturních pracovníků
  • metodika KE STAŽENÍ

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: