Plošná nařízení vlády ČR

Dne 12. března 2020 byl na dobu 30 dnů vyhlášen nouzový stav, během kterého může dojít k mnoha omezením běžného života v ČR.

Pokud se pohybujete nebo pobýváte mimo bydliště, VŽDY MUSÍTE mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), např. respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Rovněž je zakázáno pobývat na veřejnosti ve skupince více než dvou (2) osob, s výjimkou rodiny a osob, se kterými bydlíte – tato výjimka se také vztahuje na výkon zaměstnání a podnikatelské činnosti či pohřby.

Obecně také platí zastavení výuky na základních, středních a vysokých školách, zákaz volného pohybu s výjimkami (např. cesty do zaměstnání, za rodinou, k lékaři, k nákupu nezbytných potřeb, případně pobytu v parcích), zákaz prodeje s výjimkami (např. potraviny, drogerie, elektro, galanterie, tabák, noviny, zámečnictví, opravny strojů) a je vyčleněn speciální čas od 8:00 do 10:00, kdy mohou nakupovat pouze senioři starší 65 let.

AKTUALITACE K 6. DUBNU 2020

Vláda schválila otevření některých obchodů a provozoven. Nově jsou otevřeny venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství a také sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny. Od čtvrtka 9. dubna 2020 se pak zrušení zákazu provozu rozšíří na hobby markety, prodejny stavebních výrobků, železářství, obchody a opravny jízdních kol.

V otevřených obchodech je třeba v souvislosti s pandemií koronaviru a ochranou zdraví dodržovat přísnější hygienická pravidla. Jaká konkrétně jsou, jednoduše popisuje informační leták „Jak se chovat při nákupu“.

Od úterý 14. dubna se také mírně uvolní dosavadní zákaz vycestovat z České republiky. Kromě pendlerů a dalších osob, které mají výjimku ze zákazu už dnes, budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a projít karanténou.

S okamžitou platností se také zrušilo dosavadní omezení činnosti pracovišť Czech POINT tak, aby si lidé mohli touto formou vyřizovat neodkladné úřední věci. Rovněž se změnilo mimořádné opatření, které se týká činnosti obecních samospráv. Zastupitelé mohou zasedat, pokud budou mít ochranné prostředky dýchacích cest a budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové odstupy.

Více najdetet na stránkách Vlády ČR: www.vlada.cz.