Harmonogram uvolňování opatření ve školství

Příznivý epidemiologický vývoj umožnil dřívější otevírání škol pro vybrané skupiny žáků a studentů. Přesto až do konce školního roku bude převažovat domácí výuka na dálku.

MŠMT připravilo harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. NPI ČR zajistilo překlad částí harmonogramu, které se týkají základních škol. Součástí je i přeložené schéma, které v přehledné struktuře shrnuje informace v jednotlivých krocích.

Více informací najdete na stránkách NPI ČR.

Co je dobré vědět?

Mateřské školy

4. květen - od tohoto data by se měly postupně začít otevírat pro všechny děti. Provoz MŠ je v kompetenci zřizovatele.

Základní školy

11. květen - do škol mohou přijít do škol žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

  • Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Bude možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách.
  • Obnovuje se činnost středisek volného času (skupiny max. 15 osob), prezenční výuka na školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech a ve školách při zdravotnických zařízeních.
  • Obnoví se také činnost školských poradenských zařízení.
25.května
  • Třídy se otevřou pro žáky prvního stupně (1. až 5. ročník). Návrat do lavic je dobrovolný. V homogenních skupinách bude moci být maximálně 15 dětí.
  • Stejný kolektiv může pokračovat i v odpoledním pobytu ve školní budově. Nadále pokračuje distanční výuka ve všech ročnících ZŠ.
Střední školy

11. květen
  • Ve školách bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Ostatní žáci pokračují v učení na dálku.
  • Povoluje se osobní přítomnost v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou (vždy maximálně 15 osob).
Vysoké školy

27. duben
  • Je možná individuální příprava a konzultace v maximálním počtu pěti studentů za účelem konzultací či zkoušení nebo klinické a praktické výuky a zejména aktivity, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia.
11. květen
  • Na vysoké školy se budou moci vrátit studenti všech ročníků vysokých škol, a to ve skupinách maximálně 15 osob. Omezení počtu se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku či praxi.

Informace ke stažení na stránkách NPI ČR: