Zápisy do 1. tříd ZŠ na rok 2020/2021

Zápisy do základních škol budou probíhat v dubnu

Zápisy do základních škol proběhnou v řádném termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020, ale dle doporučení MŠMT bez přítomnosti dětí.

Školy budou podrobně informovat o procesu zápisu na svých webových stránkách. Sledujte, prosím, webové stránky školy, do které chcete dítě zapsat, informace k zápisům na nich budou postupně upřesňovány.

Většina škol upřednostňuje podání přihlášky distančně, v souladu s opatřením MŠMT, které vydalo k zápisům pro školní rok 2020/2021.

Na stránkách většiny škol naleznou rodiče odkaz na online zápis (případně s možností rezervace termínu návštěvy školy, pokud ji škola vyžaduje).


Jak on-line zápis probíhá?

  1. Rodiče vyplní online zápisový lístek.
  2. Systém vygeneruje rodičům do emailu přihlášku ke stažení, aby ji rodiče mohly opatřit podpisem, a zároveň odešle škole do systému informace o zápisu dítěte.
  3. Rodiče staženou přihlášku podepíší (lze vytisknout a podepsat nebo opatřit el. dokument ověřeným elektronickým podpisem či zaslat přes datovou schránku - tam podpis není nutný, datová schránka identifikuje odesilatele)
  4. Rodiče musí přihlášku doručit do školy spolu s dokumenty, které daná škola požaduje (rodný list dítěte – kopie, scan nebo foto, občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce, vyjádření PPP k odkladu školní docházky – stačí dodat škole později po otevření poradenských pracovišť).

Způsoby doručení přihlášky do školy

Preferované je distanční podání:

  • elektronicky (datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem),
  • poštou.


Osobní předání je možné pouze po osobní dohodě nebo rezervaci termínu v online systému v případě, že se škola rozhodně ověřovat prezenčně originály dokumentů k zápisu.


Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit online nebo vytisknout, mohou se telefonicky dohodnout se školou na osobním vyzvednutí přihlášky.

Přesné informace o postupu a náležitostech najdete na stránkách školy, kam dítě hlásíte.

INFORMACE KE STAŽENÍ:

Kam pro více informací?

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva školství.

Překlad tohoto opatření najdete na stránkách Národního pedagogického institutu ČR zde - překlady tohoto opatření do 11 jazyků.

Na stránkách SIMI jsou informace k zápisům dostupné v:

Sledujte také aktuality na webové stránce inkluzivní škola – informace k zápisům zde.