Ošetřovné během nouzového stavu

10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách.

Mají rodiče nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma?

Při péči o dítě mladší 13 let (dítě, které ještě nedosáhlo 13 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření zařízení.

AKTUALIZACE:

Ošetřovně se bude poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření.

Finanční příspěvek za ušlý výdělek (tzv. ošetřovné) ve výši 424 korun za den bude vyplaceno také OSVČ (osobám samostatně výdělečně činným), které pečují o děti 6 až 13 let. Příspěvek bude vyplácen Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu. Více k ošetřovnému najdete na webové stránce České správy sociálního zabezpečení nebo v online materiálu SIMI, který je dostupný v češtině, angličtině a ruštině.

Jak si zažádato ošetřovné?

Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku. Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Detailní informace naleznete ZDE

Formulář žádosti o dávku ke stažení ZDE (453.84kB)

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Vztahuje se ošetřovné i na péči o děti, které nemohou navštěvovat školky v případě jejich uzavření?

Ano, podle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem, jako u klasických školních zařízení. Více na stránkách MPSV.

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM KE STAŽENÍ: