Pracovněprávní souvislosti k nouzovému stavu

Mám nárok na náhradu mzdy v situaci, kdy je kvůli koronaviru uzavřeno zařízení, ve kterém pracuji?

MPSV upozorňuje, že zaměstnancům zařízení, která jsou uzavřená na základě usnesení vlády ze dne 12. 3. náleží náhrady mzdy/platu ve výši průměrného výdělku neboť se jedná o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele. Více informací ZDE.

Jak postupovat při náhradě ušlého výdělku pro zaměstnance v souvislosti s dalším mimořádným preventivním opatřením týkajícím se uzavření obchodů naleznete ZDE

MPSV vydalo aktualizovaný dokument Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, který informuje o postupu v případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v nařízené karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě. Naleznete jej ZDE


Jedním z mimořádných opatření je také dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Jak se dotkne přeshraničních pracovníků a jak mají postupovat, se dočtete na webu Ministerstva vnitra: ZDE

Ministerstvo dopravy vydalo informaci o mimořádných opatřeních v mezinárodní dopravě, která platí od soboty 14. 3. 2020. Celá zpráva ZDE

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo program na ochranu zaměstnanosti, více na stránce MPSV.

Co mohu dělat, když se dostanu do mimořádně tísnivé finanční situace?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Více informací naleznete ZDE

On-line formulář žádosti o dávku je k dispozici ZDE

Přehled pracovněprávních informací v souvislosti s pandemii Covid-19 najdete také na stránkách organizace OPU. Dozvíte se o možnostech pro osoby samostatně výdělečně činné, právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele a další důležité informace. Informace dostupné pouze v češtině zde.

DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ: