Povolení k zaměstnání

 • vydává krajská pobočka Úřadu práce
 • musí jít o volné pracovní místo (výjimka např. u žadatelů o mezinárodní ochranu po 6 měsících v řízení o udělení mezinárodní ochrany, u cizinců, kteří pobývají na území ČR na základě víza za účelem strpění, sezónních pracovníků atd.)
 • je platné pouze pro konkrétního zaměstnavatele (který je uveden v rozhodnutí) a pro konkrétní druh a místo výkonu pracovního místa
 • je nepřenosné
 • lze ho prodloužit

Kdo potřebuje povolení k zaměstnání

Pokud jste cizinec ze třetích zemí a

 • pobýváte na území ČR na základě krátkodobého víza a chcete pracovat nebo
 • jste svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska  vyslán k výkonu práce do ČR  nebo
 • pobýváte na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a chcete pracovat nebo jste společníkem, členem nebo statutárním orgánem obchodní společnosti nebo družstva a současně zde pracujete nebo
 • chcete dělat „sezónní práci“ max. 6 měsíců v roce nebo
 • pracujete jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR (max. 6 měsíců) nebo
 • jste žadatelem o mezinárodní ochranu a v řízení o udělení mezinárodní ochrany jste 6 měsíců nebo
 • Vám bylo uděleno vízum strpění nebo
 • je Vám max. 26 let a jste zaměstnán příležitostnými pracemi v rámci výměny mezi školami nebo
 • je to na základě platné mezinárodní smlouvy

Pro podrobné informace nás kontaktujte

Podrobné informace úřadu práce zde

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: