Kvalifikace

Vzdělání a kvalifikaci pro určitou práci můžete v ČR získat buď studiem na škole, nebo absolvováním (re)kvalifikačního kurzu. Pokud jste získal vzdělání v zahraničí, můžete požádat o jeho nostrifikaci neboli uznání jako rovnocenného s podobným vzděláním nabízeným v ČR.

Pro navázání na předchozí vzdělání ale i pro zmíněnou nostrifikaci je důležité orientovat se v českém systému škol. V ČR probíhá vzdělání v následujících stupních:

  • základní škola: 9 ročníků – věk 6-15 let – závěrečná zkouška: není – získané osvědčení: vysvědčením z 9. třídy
  • střední škola

a)  střední odborné učiliště: 3 ročníky – věk 15-18 let – závěrečná zkouška: je – získané osvědčení: výuční list

b)  střední odborná škola nebo gymnázium: 4 ročníky – věk 15-19 let – závěrečná zkouška: maturita – získané osvědčení: maturitní vysvědčení (je podmínkou pro další studium na vyšší nebo vysoké škole)

  • vyšší odborná škola: 3 ročníky  - věk 19-22 let – závěrečná zkouška: absolutorium – získané osvědčení: diplom – získaný titul: DiS.
  • vysoká škola

1.  bakalářské studium: 3 ročníky – věk 19-22 let – závěrečná zkouška: státní závěrečná zkouška – získané osvědčení: diplom – získaný titul: Bc.

2.  navazující magisterské studium: 2 ročníky – věk 22-24 let – závěrečná zkouška: státní závěrečná zkouška – získané osvědčení: diplom – získaný titul: Mgr. nebo Ing.

3.  doktorské studium: 3 ročníky – 24-27 let – závěrečná zkouška: státní doktorská zkouška – získané osvědčení: diplom – získaný titul: PhD.

Studium na státních základních, středních i vysokých školách je zdarma, na soukromých školách může být placeno školné.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: