Bezpečnost práce

SIMI od října 2012 realizuje ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU) a Multikulturním centrem Praha (MKC) projekt „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, zaměřený na rovná práva cizích pracovníků a zvýšení jejich bezpečnosti při práci. Z praxe víme, že mnoho cizinců na českém trhu práce postihuje výrazně vyšší pracovní nebezpečí, častější pracovní úrazy a s vysokou pravděpodobností i nemoci z povolání. Souvisí to s tím, že cizinci pracující v České republice se setkávají na trhu práce s různými formami znevýhodňování, od nedodržování pracovní doby, nižší mzdy za stejnou práci ve srovnání s majoritní populací, až po chybějící ochranné pomůcky, zcela nevyhovující hygienické podmínky (například v barvírnách či lakovnách) či v krajních případech i omezování osobní svobody. Ačkoliv mají cizinci ze zákona právo na rovné zacházení, Obecně jim hrozí diskriminace a někdy až otrocká závislost na svých nekalých zaměstnavatelích.

Prostřednictvím projektu se snažíme tento nepříznivý stav věcí změnit, proto také k našim aktivitám patří i prosazování individuálních práv cizinců na trhu práce formou poskytování právního poradenství a strategické litigace.

Informujte nás o závažných porušeních pracovních práv cizinců u konkrétních zaměstnavatelů, o podnicích zaměstnávajících cizince a cizinky, kde zjevně nejsou dodržovány hygienické podmínky či pravidla bezpečnosti při práci. Budeme se těmito případy zabývat.

Pokud také znáte cizince či cizinku, kteří utrpěli při práci v ČR pracovní úraz nebo dokonce trpí nemocí z povolání a nemohou se domoci náhrady utrpěných škod, kontaktujte prosím právničky SIMI a OPU na holikova@refug.cz a pavla.rozumkova@opu.cz. Rádi všem v popsané situaci pomůžeme!


Čtěte články SIMI k tématu bezpečnosti migrantů při práci:

Čtěte komentáře Martina Rozumka, ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům, partnera v projektu ke směrnicím EU týkajícím se pracovních práv migrantů:

Podívejte se na výstupy z konference Pracovní migrace: pohled státu, zaměstnavatelů, odborů a nevládních organizací, kterou spolupořádalo SIMI, zejména na záznam z 2. panelu "Role migrantů v průmyslu".

Čtěte zápis nebo sledujte videozáznam z odborné debaty Práva migrantů na pracovním trhu - ve slepé uličce?, kterou pořádalo MKC dne 12.3.2013 v Evropském domě a moderovala Pavla Hradečná ze SIMI.

Více o projektu a tématu pracovních podmínek a bezpečnosti práce migrantů v ČR a v zahraničí naleznete v sekci O projektu nebo na specializované platformě Migraceonline.

esf-logova-rada_1391089338.jpg