Pracovní migrace

Evropský parlament vyjádřil podporu migrantkám v neregulérní situaci Evropský parlament vyjádřil podporu migrantkám v neregulérní situaci 26/02/14

SIMI vítá nejnovější usnesení Evropského parlamentu v oblasti migrace (2013/2115(INI)), ve kterém členským státům EU navrhuje řadu opatření ke zlepšení postavení tzv. migrantek bez dokladů pobývajících v Evropě.

Přinášíme souhrn zásadních doporučení z usnesení , která se předně týkají podpory sociálních práv, přístupu ke spravedlnosti a pracovních práv těchto migrantek. Věříme, že česká vláda a odpovědná ministerstva zohlední alespoň některá z nich a zajistí i realizaci příslušných opatření v praxi.

Záznam z debaty (Ne)bezpečná práce: od prekérní práce po nucenou kriminalitu. Záznam z debaty (Ne)bezpečná práce: od prekérní práce po nucenou kriminalitu. 19/02/14

Začátkem listopadu 2013 jsme při příležitosti návštěvy britských partnerů z Anti-Slavery International uspořádali v Evropském domě debatu, která se věnovala otázkám bezpečnosti práce a zahraničních zaměstnanců. Zejména se zaměřovala z pohledu České republiky a Velké Británie na to, kde začíná a končí prekérní práce, jak ji odhalovat a postihovat a jak posuzovat ty, kdo byli pod silným nátlakem nebo v tísni přinuceni se podílet na trestném činu.

Pokud jste debatu nestihli osobně, nabízíme vám z ní stručný záznam a prezentace některých hostů.

více

Desatero férového zaměstnavatele Desatero férového zaměstnavatele 21/10/13

Agentura Cizinky na úklid byla vymyšlená, chtěli jsme jí upozornit nejen na situaci cizinek, ale i také na to jak být férovým zaměstnavatelem. Proto jsme pro Vás připravili instruktážní video s desaterem férového zaměstnavatele.

Všechny informace o problematice domácí práce, o tom, jak správně zaměstnávat cizinku v domácnosti, praktické informace pro cizinky samotné, jejich zkušenosti, příběhy či fotogalerii z odhalení agentury najdete na www.pracovnicevdomacnosti. cz

více

Veřejná debata s Anti-Slavery International o nucené práci a nucené kriminalitě migrantů Veřejná debata s Anti-Slavery International o nucené práci a nucené kriminalitě migrantů 18/10/13

Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha

vás srdečně zvou na veřejnou debatu se zahraniční účastí

(NE)bezpečná práce -

od prekérní práce po nucenou kriminalitu

  • Úterý 5. listopadu 2013 v 10 hodin
  • Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
více

Agentura Cizinky na úklid není skutečná, ale mohla by být Agentura Cizinky na úklid není skutečná, ale mohla by být 16/10/13

15. řijna měla zahájit svoji činnosti agentura Cizinky na úklid. Naštěstí se tak nestalo, protože – jak mnozí z Vás tušili – agentura není skutečná. Firmu Cizinky na úklid společně „založily“ neziskové organizace Sdružení pro integraci a migraci, Člověk v tísni, moderátorka Kateřina Kristelová a kreativní agentura Ogilvy&Mather a Mather Advertures.

více

Na stáži u Charity v německém Osnabrucku 11/10/13

Čtyřdenní stáž u německé partnerské organizace Caritasverband für die Diözese Osnabrück přinesla pro zúčastněné zástupce SIMI a MKC řadu zajímavých informací, ale nejvíce překvapilo zjištění, že ochrana zahraničních zaměstnanců na trhu práce v Německu zdaleka nedosahuje takových kvalit, jak by se dalo očekávat. Za mimořádně alarmující pro českou realitu je nutno pokládat současný trend v Německu, kdy se mimořádně rozšířilo vysílání zahraničních pracovníků, kteří vykonávají práci za přítomnosti mnoha subkontraktorů na smlouvu o dílo. Některé segmenty trhu práce, kde jsou zaměstnáni zahraniční pracovníci, ovládla tzv. masná mafie (Fleischmafia) a německé kontrolní orgány nejsou v rámci svých kompetencí schopny nekalé praktiky a nevyhovující situaci (finanční, bezpečnostní, ubytovací…) zahraničních pracovníků změnit, a to i přestože se jich v této situaci nacházejí desetitisíce. Je proto třeba dlouhodobě věnovat pozornost tomu, aby k vytvoření podobné struktury zaměstnávání v ČR nedošlo.

Více poznatků ze setkání v Německu naleznete v zápisu ze stáže.


více

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce - informační letáky Zahraniční zaměstnanci na trhu práce - informační letáky 28/09/13

Sdružení pro integraci a migraci vám s radostí představuje nové informační letáky, které vznikly v projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce, financovaném Evropským sociálním fondem v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Letáky jsou vytvořeny v tištěné i elektronické verzi ve třech jazykových mutacích – v českém, ruském a anglickém jazyce, a to proto, aby byl jejich obsah dostupný co největšímu počtu osob z řad cizinců a cizinek. Letáky informují cizince a cizinky o podmínkách zaměstnávání a rizicích nelegální práce.

více

Studijní cesta na téma pracovní migrace ve Velké Británii Studijní cesta na téma pracovní migrace ve Velké Británii 24/09/13

Právnici z organizací SIMI a OPU nedávno absolvovali několikadenní stáž u britské partnerské organizace Anti-Slavery International, aby se jejím přostřednictvím blíže seznámili se situací migrantů pracujících ve Velké Británii. Při osobních jednáních se tak seznámili s činností britského inspektorátu práce, s rolí odborových svazů pro zahraniční zaměstnance či s působením místní sítě nevládních organizací Migrant Rights Network.

Britskou interkulturní realitu čeští experti poznávali i přímo při prohlídkách migrantských čtvrtí Londýna.

Více o stáži čtěte v zápisu.

Připomínky SIMI, OPU a MKC k jednotnému povolení zaměstnanecká karta Připomínky SIMI, OPU a MKC k jednotnému povolení zaměstnanecká karta 26/08/13

SIMI spolu s partnery OPU a MKC sepsaly připomínky k návrhu novely zákona o pobytu cizinců, kterou vytvořilo Ministerstvo vnitra v souvislosti s implementací tzv. směrnice o jednotném povolení.

Podle českého práva se takovéto jednotné povolení k práci i pobytu na území ČR bude nazývat zaměstnanecká karta.

Ačkoli neziskový sektor vítá zavedení duálního dokladu, poněvadž se tím sníží administrativní zátěž na cizince, ve svých připomínkách však návrhu novely vytýkají i několik nedostatků.

Němečtí partneři debatovali v Praze o nelegální práci migrantů Němečtí partneři debatovali v Praze o nelegální práci migrantů 21/06/13

Začátkem června navštívili Prahu naši partneři z německé organizace Caritasverband für die Diezöse Osnabrück, aby zde absolvovali krátkodobou stáž v rámci mezinárodního projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“.

Během stáže hosté také přiblížili realitu migrantů na německém trhu práce v rámci veřejné debaty Nelegální práce zahraničních zaměstnanců: postihy a důkazy, která se uskutečnila dne 6. června ve Vzdělávacím institut Charity ČR.

více
Celkem: 136 <<<..3cnt_division4cnt_division5cnt_division6cnt_division7cnt_division8cnt_division9..>>