Pracovní migrace

SIMI ve veřejné konzultaci Evropské komise 19/06/13

SIMI se opět zapojilo do veřejné konzultace Evropské komise, která se tentokrát týkala témata "Zlepšení postupů pro získání krátkodobého schengenského víza".

Dle SIMI jsou pro Českou republiku v této oblasti problematickými zejména registrace s žádostí o vízum přes VISAPOINT a dále postupy při udělování krátkodobých víz rodnným příslušníkům občanů ĆR.

Podrobnosti čtěte v příspěvku SIMI k veřejné konzultaci (pouze v AJ).

Seminář pro migrantky - pracovnice v domácnosti Seminář pro migrantky - pracovnice v domácnosti 10/04/13

Jste migrantka a pracujete v domácnosti?

Uvažujete o práci v domácnosti a ráda byste získala potřebné informace?

Připravili jsme pro Vás bezplatný celodenní informační seminář dne 30. 4. 2013 v Creative Gate, Praha 1.

více

Evropská komise podporuje ratifikaci Úmluvy o pracovnících v cizí domácnosti Evropská komise podporuje ratifikaci Úmluvy o pracovnících v cizí domácnosti 09/04/13

Evropská komise předložila návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) o důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti. Ratifikací úmluvy se země zavazují k zajištění spravedlivých podmínek pro pracovníky a pracovnice v cizích domácnostech tím, že budou chránit jejich základní pracovní práva a předcházet zneužívání a násilí.

více

Prezentace o pracovní migraci v ČR Prezentace o pracovní migraci v ČR 02/04/13

Užitečné informace o stavu pracovní migrace v ČR naleznete v prezentaci, kterou jsme koncem loňského roku připravili pro zahraniční partnery z Německa a Velké Británie v projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce.

Prezentace obsahuje obsáhlé, ale přehledné statistiky o zaměstnanosti cizinců v ČR a pak také shrnuje vývoj české migrační politiky a komentuje vládou vytvořený Nový systém ekonomické migrace.

Nová stránka s informacemi pro cizinky, zaměstnavatele a o domácí práci: Pracovnicevdomacnosti.cz Nová stránka s informacemi pro cizinky, zaměstnavatele a o domácí práci: Pracovnicevdomacnosti.cz 28/03/13

V rámci projektu "Rovné šance na prahu českých domácností" vznikla nová webová stránka věnovaná tématu rovných příležitostí domácích pracovnic www.pracovnicevdomacnosti.cz.

Na těchto webových stránkách najdete informace o tématu a problematice domácí práce pro laickou i odbornou veřejnost, kontakty na zahraniční organizace zabývající se domácí prací, příběhy cizinek pracujících v domácnostech, materiály vzniklé v projektu (publikace, prezentace, články), či odkazy na odbornou literaturu na dané téma.

Cizinky a zaměstnavatelé zde naleznou potřebné informace spojené s výkonem domácí práce, včetně hlavních práv a povinností a kontakty na bezplatné poradenství.

více

Zkušenosti z Velké Británie: nucená práce existuje, jde jen o ochotu ji vidět Zkušenosti z Velké Británie: nucená práce existuje, jde jen o ochotu ji vidět 26/03/13

Marie Jelínková

Nucená práce, vykořisťování a vysoce nevyhovující pracovní podmínky patří mezi témata, o kterých se vyspělé státy často chtějí domnívat, že se jich příliš netýkají. Pokud se na jejich existenci a odhalování někdo cíleně nezaměří, nebývá o těchto případech příliš slyšet a o většině z nich se ani neví. Když v roce 2007 oslavila Velká Británie dvousté výročí zrušení otroctví, zaznělo z řad odborné veřejnosti, že otroctví sice již dnes existovat nemá, ale ve Veliké Británii (stejně jako v ostatních zemích) ve své moderní podobě existuje dále, a to v obrovském rozsahu. Na základě podpory a iniciativy nadace Joseph Rowntree Foundation od té doby vzniká ve Velké Británii série výzkumů, které se případy novodobého otroctví cíleně zabývají.

Přeložené abstrakty britských studií o nucené práci budou k dispozici na Migraceonline.cz, v anglické verzi je naleznete zde.

více

Víte o problémech cizinců v souvislosti s jejich bezpečností při práci? Informujte nás o tom! Víte o problémech cizinců v souvislosti s jejich bezpečností při práci? Informujte nás o tom! 20/03/13

Informujte nás o závažných porušeních pracovních práv cizinců u konkrétních zaměstnavatelů, o podnicích zaměstnávajících cizince a cizinky, kde zjevně nejsou dodržovány hygienické podmínky či pravidla bezpečnosti při práci. Poradci SIMI se budou těmito případy pečlivě zabývat.

více

Mezinárodní den žen 2013 dle SIMI: Jsou práva pracovních migrantek v ČR respektována? Mezinárodní den žen 2013 dle SIMI: Jsou práva pracovních migrantek v ČR respektována? 08/03/13

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) si každoročně připomíná Mezinárodní den žen, který je symbolem boje za rovnoprávnost a solidaritu zejména k ženám ve zranitelném postavení. Mezi ně patří i cizinky ze třetích zemí, jejichž postavení na území České republiky dlouhodobě věnujeme velkou pozornost.

Svědčí o tom například naše úspěšná informační kampaň na podporu migrantek pracujících v českých domácnostech „Víte, kdo Vám doma uklízí?“, kterou jsme spustili vloni k 8. březnu. Tento rok  zpracováváme totéž téma v odborném ekonomickém a sociologickém výzkumu a veřejnosti i cizinkám poskytujeme podrobné informace o problematice domácí práce na nových web stránkách www.pracovnicevdomacnosti.cz. Krom toho se spolu s českými i zahraničními partnery nově zabýváme dosud neřešenými otázkami pracovních podmínek a bezpečnosti cizinců při práci se zvláštním zaměřením na situaci žen migrantek.

Při práci s cizinkami vycházíme z poznatků nabytých   při poradenské a advokační činnosti, na základě kterých hledáme vhodné způsoby pro odstranění diskriminace a zlepšení postavení cizinek zejména na českém trhu práce.

více

Výstupy z konference o Pracovní migraci Výstupy z konference o Pracovní migraci 21/02/13

Nově můžete sledovat záznamy z konference na téma Pracovní migrace: pohled státu, zaměstnavatelů, odborů a NNO, která proběhla v listopadu 2012.

  • Informace o proběhlé konferenci se dozvíte zde.
  • Záznam můžete sledovat na portále Migrace online

Mezi výstupy z konference a taktéž na YouTube portále SIMI jsou nyní k dispozici také rozhovory se zástupci rakouské organizace ZeMiT, poskytující právní a sociální poradenství v Tyrolsku. Rozhovory jsou vedeny na téma integrace pracovních migrantů na trhu práce a role rakouských neziskových organizací v tomto procesu.

více

Respektujte práva domácích pracovnic, domácí práce je také práce Respektujte práva domácích pracovnic, domácí práce je také práce 20/12/12

Ku příležitosti Mezinárodního dne migrantů den 18. 12. Mezinárodní organizace práce (ILO) připravila videa s příběhy domácích pracovnic, s cílem poukázat na důležité přínosy jejich práce v zemích Evropy, kde žijí a pracují.

Příběh Graciely z Kolumbie, která se stará o seniory

Příběh Coring z Filipín, která uklízí v domácnosti

Více o pracovní migraci a domácí práci se dozvíte na stránkách ILO

Celkem: 136 <<<..4cnt_division5cnt_division6cnt_division7cnt_division8cnt_division9cnt_division10..>>