Pracovní migrace

Evropská komise podporuje ratifikaci Úmluvy o pracovnících v cizí domácnosti Evropská komise podporuje ratifikaci Úmluvy o pracovnících v cizí domácnosti 09/04/13

Evropská komise předložila návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) o důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti. Ratifikací úmluvy se země zavazují k zajištění spravedlivých podmínek pro pracovníky a pracovnice v cizích domácnostech tím, že budou chránit jejich základní pracovní práva a předcházet zneužívání a násilí.

více

Prezentace o pracovní migraci v ČR Prezentace o pracovní migraci v ČR 02/04/13

Užitečné informace o stavu pracovní migrace v ČR naleznete v prezentaci, kterou jsme koncem loňského roku připravili pro zahraniční partnery z Německa a Velké Británie v projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce.

Prezentace obsahuje obsáhlé, ale přehledné statistiky o zaměstnanosti cizinců v ČR a pak také shrnuje vývoj české migrační politiky a komentuje vládou vytvořený Nový systém ekonomické migrace.

Nová stránka s informacemi pro cizinky, zaměstnavatele a o domácí práci: Pracovnicevdomacnosti.cz Nová stránka s informacemi pro cizinky, zaměstnavatele a o domácí práci: Pracovnicevdomacnosti.cz 28/03/13

V rámci projektu "Rovné šance na prahu českých domácností" vznikla nová webová stránka věnovaná tématu rovných příležitostí domácích pracovnic www.pracovnicevdomacnosti.cz.

Na těchto webových stránkách najdete informace o tématu a problematice domácí práce pro laickou i odbornou veřejnost, kontakty na zahraniční organizace zabývající se domácí prací, příběhy cizinek pracujících v domácnostech, materiály vzniklé v projektu (publikace, prezentace, články), či odkazy na odbornou literaturu na dané téma.

Cizinky a zaměstnavatelé zde naleznou potřebné informace spojené s výkonem domácí práce, včetně hlavních práv a povinností a kontakty na bezplatné poradenství.

více

Zkušenosti z Velké Británie: nucená práce existuje, jde jen o ochotu ji vidět Zkušenosti z Velké Británie: nucená práce existuje, jde jen o ochotu ji vidět 26/03/13

Marie Jelínková

Nucená práce, vykořisťování a vysoce nevyhovující pracovní podmínky patří mezi témata, o kterých se vyspělé státy často chtějí domnívat, že se jich příliš netýkají. Pokud se na jejich existenci a odhalování někdo cíleně nezaměří, nebývá o těchto případech příliš slyšet a o většině z nich se ani neví. Když v roce 2007 oslavila Velká Británie dvousté výročí zrušení otroctví, zaznělo z řad odborné veřejnosti, že otroctví sice již dnes existovat nemá, ale ve Veliké Británii (stejně jako v ostatních zemích) ve své moderní podobě existuje dále, a to v obrovském rozsahu. Na základě podpory a iniciativy nadace Joseph Rowntree Foundation od té doby vzniká ve Velké Británii série výzkumů, které se případy novodobého otroctví cíleně zabývají.

Přeložené abstrakty britských studií o nucené práci budou k dispozici na Migraceonline.cz, v anglické verzi je naleznete zde.

více

Víte o problémech cizinců v souvislosti s jejich bezpečností při práci? Informujte nás o tom! Víte o problémech cizinců v souvislosti s jejich bezpečností při práci? Informujte nás o tom! 20/03/13

Informujte nás o závažných porušeních pracovních práv cizinců u konkrétních zaměstnavatelů, o podnicích zaměstnávajících cizince a cizinky, kde zjevně nejsou dodržovány hygienické podmínky či pravidla bezpečnosti při práci. Poradci SIMI se budou těmito případy pečlivě zabývat.

více

Mezinárodní den žen 2013 dle SIMI: Jsou práva pracovních migrantek v ČR respektována? Mezinárodní den žen 2013 dle SIMI: Jsou práva pracovních migrantek v ČR respektována? 08/03/13

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) si každoročně připomíná Mezinárodní den žen, který je symbolem boje za rovnoprávnost a solidaritu zejména k ženám ve zranitelném postavení. Mezi ně patří i cizinky ze třetích zemí, jejichž postavení na území České republiky dlouhodobě věnujeme velkou pozornost.

Svědčí o tom například naše úspěšná informační kampaň na podporu migrantek pracujících v českých domácnostech „Víte, kdo Vám doma uklízí?“, kterou jsme spustili vloni k 8. březnu. Tento rok  zpracováváme totéž téma v odborném ekonomickém a sociologickém výzkumu a veřejnosti i cizinkám poskytujeme podrobné informace o problematice domácí práce na nových web stránkách www.pracovnicevdomacnosti.cz. Krom toho se spolu s českými i zahraničními partnery nově zabýváme dosud neřešenými otázkami pracovních podmínek a bezpečnosti cizinců při práci se zvláštním zaměřením na situaci žen migrantek.

Při práci s cizinkami vycházíme z poznatků nabytých   při poradenské a advokační činnosti, na základě kterých hledáme vhodné způsoby pro odstranění diskriminace a zlepšení postavení cizinek zejména na českém trhu práce.

více

Výstupy z konference o Pracovní migraci Výstupy z konference o Pracovní migraci 21/02/13

Nově můžete sledovat záznamy z konference na téma Pracovní migrace: pohled státu, zaměstnavatelů, odborů a NNO, která proběhla v listopadu 2012.

  • Informace o proběhlé konferenci se dozvíte zde.
  • Záznam můžete sledovat na portále Migrace online

Mezi výstupy z konference a taktéž na YouTube portále SIMI jsou nyní k dispozici také rozhovory se zástupci rakouské organizace ZeMiT, poskytující právní a sociální poradenství v Tyrolsku. Rozhovory jsou vedeny na téma integrace pracovních migrantů na trhu práce a role rakouských neziskových organizací v tomto procesu.

více

Respektujte práva domácích pracovnic, domácí práce je také práce Respektujte práva domácích pracovnic, domácí práce je také práce 20/12/12

Ku příležitosti Mezinárodního dne migrantů den 18. 12. Mezinárodní organizace práce (ILO) připravila videa s příběhy domácích pracovnic, s cílem poukázat na důležité přínosy jejich práce v zemích Evropy, kde žijí a pracují.

Příběh Graciely z Kolumbie, která se stará o seniory

Příběh Coring z Filipín, která uklízí v domácnosti

Více o pracovní migraci a domácí práci se dozvíte na stránkách ILO

"12 by 12" konference věnovaná domácí práci "12 by 12" konference věnovaná domácí práci 17/12/12

12.12.2012 se konala v Lisabonu konference věnovaná Domácí práci, pořádaná UGT (Workers' General Union). Konference byla součástí celosvětové akce na podporu ratifikace Konvence číslo 189 ILO (Mezinárodní organizace práce), která poprvé oficiálně uznává domácí práci jako práci a ustanovuje pravidla pro důstojné podmínky v tomto pracovním sektoru.

Doposud konvenci ratifikovalo 6 zemí (Uruguay, Filipíny, Mauricius, Nicaragua, Bolívie a Paraguay). Žádná země Evropské unie konvenci neratifikovala. Na ratifikaci se připravuje také Brazílie, která však pro ratifikaci musí učinit ústavní změny. Celosvětová akce 12-12-12 mobilizuje podporu pro Konvenci v 84 zemích a bude nadále pokračovat i v roce 2013 snahou o ratifikaci v jednotlivých zemích.

více

Zpráva ze stáže v Portugalsku u partnerské organizace SOLIM Zpráva ze stáže v Portugalsku u partnerské organizace SOLIM 16/12/12

Ve dnech 14. - 19. 10. 2009 se právničky SIMI Pavla Burdová Hradečná a Klára Holíková účastnily zahraniční stáže v portugalské organizaci Solidariedade imigrante v rámci realizace projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci.

Obsahem setkání delegátek s portugalskými partnery byla výměna zkušeností s poskytováním poradenství cizincům, především v neregulérním postavení. Kromě návštěvy několika státních instutcí zabývajících se problematikou migrace (mj. cizineckou policii či Vysoký komisariát pro imigraci a mezikulturní dialog) měly delegátky netradiční příležitost podívat se imigrantské čtvrtě na okraji Lisabonu.

Celkem: 134 <<<..4cnt_division5cnt_division6cnt_division7cnt_division8cnt_division9cnt_division10..>>