Kampaň Domácí pracovnice

se-simi_1327657785.jpg

Domácí práce je také práce! Tento slogan, často používaný v boji za práva žen a mužů pracujících v domácnostech po celém světě představuje zkrácené vyjádření toho, že pokud je domácí práce vykonávaná pro jinou osobu za úplatu, měla by se na ně vztahovat obdobná pravidla jako na jakýkoliv jiný druh práce, a tudíž by měli mít domácí pracovníci stejná pracovní práva jako jiní pracovníci.

Informace o problematice domácí práce a praktické informace pro cizinky a zaměstnavatele najdete na www.pracovnicevdomacnosti.cz


Fenomén placené práce v domácnosti se týká i České republiky. Prací různého druhu se poslední dobou v českých domácnostech ujímají zejména (ale nejenom) migrantky z Ukrajiny, Moldavska a jiných zemí bývalého Sovětského svazu, přibývá také Filipínských a dalších asijských pracovnic.

Jedná se o zcela zvláštní a svou povahou nový segment pracovního trhu a fenomén posledních let, který spadá ve velké části do sféry šedé ekonomiky. Rozšířená neformálnost vztahů při výkonu domácí práce cizinkami je paradoxně společností tolerována, protože na první pohled nedeklarovaná práce všem přináší výhody – cizinka snadno získá práci a vydělá si víc než u ní doma, rodina požívá užitků z levné pracovní síly a stát před tím zavírá oči.

Práce načerno však přináší i řadu rizik a překážek, a to zejména pro cizinky pracující v domácnostech, které do těchto vztahů vstupují z pozice slabší strany. Jejich nejčastějšími problémy bývají:

  • nízké mzdy bez placení odvodů zaměstnavatelem,
  • neplacené přesčasy,
  • nevhodné zacházení,
  • různé formy diskriminace či
  • nucený výkon nelegální práce.

V horších případech, byť naštěstí zcela ojediněle, mohou být ženy pracující v domácnostech z důvodu pohlaví vystavovány dalším porušováním práv, včetně genderově podmíněného násilí. Ještě složitějšími jsou pak problémy postihující cizinky v neregulérní situaci, kterým při snahách nalézt ochranu před vykořisťováním hrozí navíc vyhoštění. Přitom je potřeba si uvědomit, že stejně tak zaměstnavateli hrozí za nelegální zaměstnávání různé sankční postihy.

Především dostatečná informovanost na obou stranách je základním předpokladem k tomu, že budou cizinkám přiznána jejich práva a české rodiny zase získají požadovaných služeb bez zbytečných rizik.

Kampaň SIMI má proto vést ke zvyšování povědomí cizinek – domácích pracovnic o jejich právech a povinnostech, ale také informovat veřejnost o postavení těchto žen v ČR.

Respektujte práva domácích pracovnic! Právo na důstojnost, slušné zacházení a spravedlivou mzdu jsou jedněmi z nich.

V rámci kampaně jsme připravili:

Videospot o domácích pracovnicích pro veřejnost - natočený ve spolupráci s režisérem Janem Látalem a v produkci DW Agentury. Spot upozorňuje na nevhodné zacházení se zahraničními pracovnicemi v českých domácnostech. Zamyslete se nad tím: Víte, kdo Vám doma uklízí?

Informační letáky pro cizinky - popisují v několika jazycích práva a povinnosti cizinek vztahující se k výkonu práce v domácnostech. V letácích jsou také uvedeny kontaktní údaje na naší organizaci, kam se cizinky mohou obrátit o pomoc s řešením problémů, či se informovat, jak těmto problémům předcházet.

Od dubna 2012 probíhá jejich distribuce na úřady práce a jiné relevantní instituce, na místa častého výskytu cizinek, do organizací pracujících s migranty, občanských poraden a pod. Budeme rádi za spolupráci při jejich distribuci.

ČESKÝ, ENGLISHРУССКИЙ

Grafické videospoty pro cizinky - obsahují informace obsažené v letáku a srozumitelnou formou sdělují cizinkám jejich práva a povinnosti při výkonu práce v domácnosti. Spoty jsou určené k promítání na veřejných místech, v čekárnách úřadů práce a jiných institucí, jsou šířeny prostřednictvím internetu a pod. Videspoty jsou dostupné v češtině, angličtině a ruštine a jsou k dispozici na našem Youtube profilu a v naší kanceláři. Budeme rádi za spolupráci při jejich distribuci a promítání na místech, kde se cizinky vyskytují.

Kampani vyjádřila podporu Česká televize, která odvysílá videospot Víte, kdo Vám doma uklízí? na kanálech ČT1, ČT2 a ČT24 v období od 24.9. do 12.10.2012. V této době také nekolikrát osobně vystoupíme v různých diskusních pořadech ČT. Za tuto podporu děkujeme.

ct-v2-lg-copy_1351520442.jpg