Pro veřejnost

Máte doma paní na úklid, chůvu nebo pečovatelku, která je cizinka?

Zajímáte se o to, jak u nás žije?

Máte s ní uzavřenou pracovní smlouvu, vyplácíte jí odměnu na základě faktury nebo u Vás pracuje načerno?

Stále více českých domácností zaměstnává cizinky jako chůvy, pečovatelky nebo paní na úklid. Mnoho migrantek u nás v domácnostech pracuje nebo v průběhu svého pobytu pracovalo. Některé do rodin pravidelně docházejí, jiné s rodinou přímo žijí.

Všechny tyto ženy jsou ve velmi zranitelném postavení: jsou závislé na rodině, u níž pracují, vstupují do soukromého života zaměstnavatele a často mají kulturní i jazykovou bariéru. Většina z nich pracuje bez smlouvy tzv. na černo, takže si nikdy nemohou být jisté, zda dostanou zaplaceno. Jen velmi obtížně se pak mohou své dlužné mzdy domoci. Často se také stává, že platí velké částky za zprostředkování prodloužení pobytu různým agenturám, protože kvůli práci na černo nemohou prokázat dostatečně vysoké příjmy, aby si pobyt prodloužily samy.

Jaké jsou zahraniční domácí pracovnice v ČR?

 • Pracovnice v domácnosti přijíždějí nejčastěji ze zemí jako jsou Filipíny, Thajsko, či Ukrajina.
 • Velká část pracovnic má dosažené vysokoškolské vzdělání a mluví výborně anglicky (mezi rodinami jsou kupř. velmi žádané Filipínky pro svojí pověstnou loajalitu a znalost angličtiny).
 • V ČR působí zprostředkovatelské agentury zaměřené na zajištění domácích pracovnic, v některých případech jsou spolehlivé a důvěryhodné.
 • V některých případech však agentury NEJSOU důvěryhodné – poskytují špatné informace, nebo strhávají za zprostředkování práce několikanásobně více než je běžné, v některých případech zneužívají neznalosti pracovnic a udržují je v závislém postavení nebo je nepokrytě vykořisťují.
 • Velká část pracovnic v domácnosti si však nenajde práci jinak než v tomto „klientském systému“, kdy svojí prací živí své zprostředkovatele.
 • V mnoha případech nedostanou pracovnice od agentury či rodiny slíbenou pracovní smlouvu a je jim tak znemožněno si na svou situaci stěžovat nebo hledat zastání.
 • Velká část pracovnic je nucena pracovat v rodině nonstop, sedm dní v týdnu a 12 hodin denně.
 • Vyskytují se i případy, kdy je jim zadržován pas, nebo omezována jejich osobní svoboda.

Pokud Vy sami zaměstnáváte domácí pracovnici, můžete její situaci zásadně ovlivnit.

V první řadě se zajímat, v jaké situaci se nachází, jaké je její pobytové oprávnění a zda splňuje všechny povinnosti dané zákonem o pobytu cizinců.

Pracovnice u Vás může pracovat na základě:

 • dohody o provedení práce,
 • dohody o pracovní činnosti,
 • pracovní smlouvy, nebo
 • pro Vás může vykonávat služby jako živnostník.

Základem je uzavřená písemná smlouva, která musí obsahovat:

 • vymezení práce,
 • místo výkonu práce,
 • dobu trvání, rozsah hodin a
 • odměnu
 • (v případě pracovní smlouvy i den nástupu do práce).

Při práci na základě pracovní smlouvy či dohod musí mít cizinka pracovní povolení, nemá-li v ČR trvalý pobyt!

Pokud Vám domácí pracovnice poskytuje své služby na základě živnostenského listu, mělo by se tak dít na základě smlouvy o poskytování služeb a všechny hodiny by měly být proplácené na základě fakturace.

Pro domácí pracovnice je vzhledem k prokazování jejich pobytu zcela zásadní, aby všechny jejich dokumenty, povinné odvody nebo faktury byly v pořádku a pokud to z Vaší strany umožníte, znamená to pro ně legální pobyt a případné prodloužení pobytu v budoucnosti.

Příběh jedné z našich klientek si můžete přečíst zde.

Zásady:

 • Zaměstnávat pracovnice na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ
 • V takovém případě většinou potřebují pracovní povolení od Úřadu práce
 • Případně fakturovat odpracované hodiny, pokud jsou OSVČ
 • Dodržovat zákoník práce – běžný pracovní týden má 40 hodin
 • Práce bez smlouvy většinou přináší pro domácí pracovnice riziko vyhoštění.

PŘEČTĚTE SI DESATERO FÉROVÉHO ZAMĚSTNAVATELE

V každém případě se můžete obrátit na pracovníky SIMI, kteří Vám poskytnou potřebné informace, naše poradenství je poskytováno na základě bezplatnosti, diskrétnosti a odbornosti.