Projekt Úřady práce a NNO

se-simi_1327657785.jpg

Projekt se zaměřoval na odstranění problémů souvisejících se sociální integrací cizinců ze třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky a jsou či budou zde aktivní na trhu práce. Migranti ze třetích zemí musejí při integraci překonávat specifické bariéry. Neznají jazyk a pocházejí z jiného sociokulturního prostředí takže musí čelit problémům při komunikaci se státními orgány. Cizinci pak nejsou sami schopni plně využít služeb různých institucí, jsou díky tomu závislí na různých zprostředkovatelých, kteří cizince zneužívají.

Ve snaze tomu zabránit se SIMI pokouší nabídnout jedno z možných řešení v podobě posílení role neziskové organizace při spolupráci s úřady práce. Zapojení NNO může značně usnadnit proces sociální integrace migrantů. Naše aktivity přispějí k vytvoření správně nastaveného systému legálního zaměstnávání cizinců. Individuální práce s cizinci a profesionální právní služby pomáhají odstranit řadu problémů při integraci do společnosti. Kvalifikované poradenství poslouží jako prevence možných projevů diskriminace cizinců a jejich sociální exkluze. Teoretické výstupy v podobě komparativní publikace a příkladů dobré praxe pak využijí všechny cílové skupiny projektu, ať již jiné NNO, tak i úřady práce. Semináře a kulaté stoly, vycházející ze zkušeností mezinárodní spolupráce, přinesou do českého prostředí nové poznatky ze zahraničí. V neposlední řadě se projekt prostřednictvím informační kampaně zaměřuje na cizinky pracující v domácnostech jako chůvy, uklízečky či pomocnice. Chceme posílit jejich práva, poskytnout jim informace a pomoci jim jejich práci legalizovat.

Inspiraci a dobrou praxe hledáme u našich partnerů v Rakousku a Portugalsku.

Více o jednotlivých aktivitách projektu četěte v sekci O projektu