Kulaté stoly

Jednou z důležitých aktivit projektu byla společná setkávání v diskusi na téma integrace pracovních migrantů, role neziskového sektoru v tomto procesu a možnostech spolupráce s úřady práce a relevantními institucemi.

V průběhu projektu jsme tak uspořádali 3 setkání u kulatých stolů, ke kterým byli přizváni jak pracovníci úřadů práce a zástupci dalších odpovědných státních orgánů (např. Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, atp.), ale i ostatní nevládní organizace zabývající se problematikou migrace v ČR a odborná veřejnost. Jednotlivé kulaté stoly se uskutečnily v různých regionech ČR a vždy v době stáže zahraničních partnerů projektu z Rakouska a Portugalska, kteří tak mohli osobně předat své zkušenosti a příklady praxe ze svých zemí. Prostřednictvím kulatých stolů jsme chtěli vytvořit prostor pro výměnu informací, názorů a podnětů ohledně perspektivy integrace cizinců na trhu práce a možností jak navázat spolupráci českých neziskových organizací s úřady práce a dalšími subjekty v této oblasti.

Poslední z plánovaných kulatých stolů se uskutečnil dne 2. října od 10h v Národním domě, Velká Hradební 33, v Ústí nad Labem na téma Spolupráce neziskového sektoru a úřadů práce v procesu integrace cizinců na trhu práce. Pozvánku s programem naleznete ZDE. Obsah kulatého stolu včetně zajímavých příspěvků panelistů a z následné diskuse jsme pro vás připravili v Záznamu z kulatého stolu. Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii

  • Zde naleznete informace o předchozích kulatých stolech:

První z Kulatých stolů se již uskutečnil v září minulého roku v Praze a konal se právě na téma Možnosti spolupráce neziskových organizací a úřadů práce v procesu integrace cizinců na trhu práce. Záznam z tohoto setkání si můžete přečíst na stránkách serveru migraceonline.

kulaty-stul_web_1343822987.jpg

POZVÁNKA

Dne 20. dubna se uskutečnilo další z planovaných setkání, tentokráte v Plzni v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň. Výstupy z tohoto kulatého stolu si můžete přečíst ZDE.

ks2012_2_1343822642.jpg

POZVÁNKA

Více informací o kulatých stolech a planovaných aktivitách čtěte také v našich Bulletinech projektu.

esf-logova-rada_1391089338.jpg