Rovné šance na prahu českých domácností

Pomocnice v domácnosti, které vyžehlí, nakoupí a uvaří, chůvy na hlídání dětí, které umí perfektně anglicky nebo uklízečky, které docházejí několikrát týdně přímo do domu – anebo vše v jedné osobě. Poslední dobou se ani v českých domácnostech nejedná o nic neobvyklého. Na našem trhu operují i specializované agentury, které nabízejí chůvy z Filipín nebo uklízečky z Ukrajiny. Tato specifická skupina žen migrantek, které pracují v českých domácnostech, je však zároveň jednou z nejzranitelnějších.

K prvnímu červenci 2012 proto SIMI zahájilo relizaci projektu "Rovné šance na prahu českých domácností", v rámci kterého jsme se zaměřili na pomoc a podporu ženám cizinkám pracujícím v českých domácnostech, jejich zaměstnavatelům a dále informování veřejnost o tomto tématu a problémech spojených s výkonem domácí práce.

Projekt SIMI realizovalo ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, mediální agenturou Ogilvy&Mather a Národohospodářským ústavem AV ČR . Prostřednictvím různých aktivit projektu jsme tak meli za cíl posílit zejména rovné příležitosti žen cizinek na trhu práce a zlepšit jejich často nelehkou pozici ve společnosti a přístup k pracovním příležitostem.

Cizinky pracující v České republice se často setkávají na trhu práce s různými formami znevýhodňování, ať již z důvodů národnostních, genderových, či s diskriminačními problémy ve vztahu k jejich práci jako pomocnic v domácnosti. Mezi tyto problémy patří zejména nedodržování pracovní doby, nízké platy, či omezování osobní svobody. Tyto problémy se mohou dále umocňovat i v kombinaci s faktem neoprávněnosti jejich pobytu, nelegálností vykonané práce či nedostatečnou informovaností.

V rámci projektu tak bylo těmto ženám poskytováno

  • zdarma právní a sociální poradenství včetně instruktážních kursů a speciální webové stránky s praktickými informacemi a kontakty

Je připravena webová stránka www.pracovnicevdomacnosti.cz, kde jsou společně s užitečnými informacemi pro cizinky dostupné i informace k tématu domácí práce pro zaměstnavatele a ostatní laickou i odbornou veřejnost, včetně

Téma domácích pracovnic je tématem, kterému se u nás doposavad nikdo blíže nevěnoval, proto byly jednotlivé výstupy a zkušenosti prezentovány také prostřednictvím

Jedním z hlavních cílů projektu tak bylo vytvořit prostor pro společenskou diskusi na téma rovných příležitostí a pracovního i sociální postavení žen cizinek ve společnosti včetně reflexe stávající situace s návrhy na kroky, které by vedly k posílení empatie a pocitu zodpovědnosti a pochopení specifických podmínek, ve kterých se tyto ženy nacházejí. Celé téma bylo od roku 2013 také propojováno a propagováno unikátní komunikační kampaní.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.PRACOVNICEVDOMACNOSTI.CZ

Kontakty:

Magda Faltová, projektová koordinátorka, faltova@refug.cz, 224 224 379

Marie Heřmanová, expertka na medializaci, Člověk v tísni, marie.hermanova@clovekvtisni.cz, +420 777 782 088

Kateřina Dederová, PR SIMI, dederova@refug.cz, 224 224 379

logova-rada-2_1391087552.jpg

Projekt Rovné šance na prahu českých domácností", je  financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, Ogilvy&Mather  a Národohospodářským ústavem AV ČR.