Interkulturní setkání a kurzy vaření

Porozumění pro jiné národy, kultury a jejich okolí, větší tolerance majority k minoritám a odstranění stereotypních názorů, chceme dosáhnout prostřednictvím setkávání české veřejnosti s cizinci různých národností a zemí původu, žijících v České republice.

Setkání mají podobu kurzů vaření a interkulturních setkání. Na kurzech vaření máte možnost setkat se s hosty cizinci z různých zemí a dozvědět se mimo receptů na jejich speciality také více o kultuře jejich zemí původu a jejich cestě do ČR a životě zde. Interkulturní setkání pak mají podobu neformálního setkávání Čechů a cizinců a otevřené diskuse na zvolená témata. Setkání se odehrávají vždy každý druhý měsíc ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí. V roce 2020 se věnujeme tématu náboženství.

V rámci kurzů vaření vznikla série sběratelských kartiček s recepty s příběhem migrantů ze zemí:

Recepty najdete zveřejněné také na našem Foodblogu SIMI foodblog.migrace.com

Pro více informací o projektu kontaktujte:

Projekty série "Crossing borders mezi Pražany" je realizován za finanční podpory Magistrátu hl.m. Prahy.

mgr-resized_1464013589.jpg