Pro školy

Naši dobrovolníci pomáhají žákům-migrantům a žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) s domácími úkoly a s učivem.

Často se stává, že děti, jejichž znalosti češtiny jsou omezené, pracují ve škole jiným tempem. Pedagogové nemohou dětem věnovat tolik času, kolik by tito žáci potřebovali, a to i z toho důvodu, že tito žáci by potřebovali mnohonásobně více hodin češtiny, než jim je ve škole poskytnuto. Právě zde mohou naši dobrovolníci pomoci.

Dobrovolníci dostávají prostřednictvím pracovníků SIMI od škol, se kterými spolupracujeme, úkoly a instrukce, čemu se mají během doučování s žáky věnovat. Pravidelně se s žáky pak setkávají pomocí nástrojů online komunikace (Skype, Google Meet, aj.).

V současné době spolupracujeme se dvěmi základními školami v Praze a jednou základní školou ve Středočeském kraji. Pokud má i vaše škola zájem se po projektu zapojit, kontaktujte nás na emailové adrese leopoldova@migrace.com.

Užitečné odkazy:

Školení pro pedagogy

Služby interkulturních pracovníků

Inkluzivní škola