INTEGRO projekt

Podpora integrace cizinců na lokální úrovni je hlavním cílem projektu Integration on the Ground – INTEGRO

V projektu se ke spolupráci spojily organizace z Velké Británie (Northern Ireland Council for Ethnic Minority – NICEM), Německa (Citizens for Europe - CFE),  Rakouska (Radio Afrika), Kypru (KISA – Action for Equality, Support, Antiracism) a České Republiky (SIMI), aby prostřednictvím výměny znalostí, informací a dobrých praxí dali za vznik pěti integračním projektům napříč Evropou.

K hledání vhodných cest ke zvýšení účasti migrantů na veřejném životě ve svých lokalitách SIMI přizvalo především samotné cizince a cizinky, ale také různé instituce přicházející do styku s cizinci na celostátní, regionální i lokální úrovni. K přípravě národních aktivit v jednotlivých zemích bude použito také jednotné metodiky Evropské sítě proti rasismu (ENAR) „Working on integration at local level“.

V rámci projektu jsme připravili:

 • pilotní projekt, který byl v praxi odzkoušen v období od prosince 2014 do května 2015 ve vybraných lokalitách
 • kulaté stoly o otázkách integrace migrantů na lokální úrovni pro zástupce státní správy, místní samosprávy, nevládních organizací a migrantů – první setkání se uskutečnilo 1. dubna v AKC na Praze 1
 • propagaci a rozvoj služby interkulturní práce - např. na Regionální poradní platformě pro integraci cizinců, skrze školení interkulturních pracovníků či členství SIMI v tématické síti Interkulturní práce
 • mezinárodní workshopy se zahraničními partnery projektu v projektu k výměně zkušeností a informací z oblasti integrace migrantů na lokální úrovni napříč 5 zeměmi EU a taktéž k tzv. peeer review jednotlivých pilotních projektů
 • newslettry o novinkách z projektu u všech partnerů
 • web stránky projektu

PILOTNÍ PROJEKT "SE SOUSEDY ODJINUD":

 • je stěžejní součástí mezinárodního projektu INTEGRO
 • zaměřuje se na podporu aktivního občanství migrantů ve vybraných městských částech Prahy

Cíle:

 • zlepšení přístupu migrantů k veřejným službám ve vybraných městských částech Prahy
 • větší zapojení migrantů do veřejného života v jejich lokalitách
 • podpora pozitivního vzájemného soužití migrantů s majoritou

Aktivity:

Více informací o projektu INTEGRO a partnerech nadete na www.integro-project.org

letak-integro-prvni-page-001_1413894795.jpg

letak-integro-prvni-page-002_1413894796.jpg