Města a inkluzivní strategie / Integrace migrantů v regionech

erasmus-_logo_1634041565.jpg

Metodické materiály pro tvorbu integračních projektů obcí v roce 2023

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dotační program "Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023", který je užitečný pro celou řadu městských částí a obcí v České republice.

Shromáždili jsme metodické materiály pro tvorbu integračních projektů obcí.

---

logo-rada-mis_1508939403.jpg

Projekt Města a inkluzivní strategie probíhal od září roku 2017 do prosince roku 2020.

Mezi cíle projektu MIS patřilo:

  • Zhodnotit integraci všech skupin cizinců v České republice na lokální úrovni: Komplexně zmapovat a zhodnotit projekty a nástroje (finanční toky, legislativu aj), jejichž cílem bylo podpořit integraci cizinců v ČR. Došlo ke vzniku manuálu, který může pomoci ukázat, jak a ve kterých oblastech lokální integrace cizinců nastavovat cíle, jakými nástroji jich dosahovat, jak je hodnotit a jak se připravit na situace, které mohou v ČR snadno nastat.
  • Vybudovat znalostní platformu pro aktéry integračního procesu: Jedním z výstupů projektu je online databáze projektů zaměřených na lokální integraci cizinců na území ČR za posledních 20 let. Na základě databáze je možné identifikovat příklady dobrých praxí v rámci integračních projektů. Projekt cílil také na podporu vytvoření tematických platforem na krajské a celostátní úrovni a zlepšení vzájemné spolupráce jednotlivých aktérů integračního procesu.
  • Nastavit integrační politiky tak, aby lépe reflektovaly potřeby cizinců: Na základě analytických a evaluačních výstupů projekt přinesl několik inovativních řešení a strategií k zefektivnění inkluzivních mechanismů v České republice na krajské i celostátní úrovni. Projekt se tak snažil přispět ke komplexnímu řešení integračních a migračních otázek, k účelnějšímu vynakládání veřejných prostředků a k efektivnější integraci všech osob s migrační zkušeností.

Projekt byl realizován za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy 124 zaměřené na podporu inovačního prostředí.

Na realizaci projektu se kromě týmu SIMI podíleli odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) a z Multikulturního centra Praha. Mezi další partnery patřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a vybrané kraje: Hl.m. Praha, Liberecký kraj a Jihomoravský kraj.

Další informace o projektu:

Kontaktní osoby projektu: