Města a inkluzivní strategie

logo-rada-mis_1508939403.jpg

V září 2017 zahájilo SIMI projekt Města a inkluzivní strategie.

Mezi cíle projektu MIS patří:

  • Zhodnotit integraci všech skupin cizinců v České republice na lokální úrovni: V rámci projektu dojde ke komplexnímu zmapování a zhodnocení projektů a nástrojů (finanční toky, legislativa aj), jejichž cílem bylo podpořit integraci cizinců v ČR. Vznikne také manuál nástrojů, který ukáže, jak a ve kterých oblastech lokální integrace cizinců nastavovat cíle, jakými nástroji jich dosahovat, jak je hodnotit a jak se připravit na situace, které mohou v ČR snadno nastat.
  • Vybudovat znalostní platformu pro aktéry integračního procesu: Jedním z výstupů projektu bude online databáze projektů zaměřených na lokální integraci cizinců na území ČR za posledních 20 let. Databáze bude také obsahovat příklady dobrých praxí ze zahraničí, které jsou přenositelné do českého prostředí. Projekt má také za cíl podpořit vytvoření tematických platforem na krajské a celostátní úrovni a zlepšit vzájemnou spolupráci jednotlivých aktérů integračního procesu.
  • nastavit integrační politiky tak, aby lépe reflektovaly potřeby cizinců: Na základě analytických a evaluačních výstupů projekt navrhne inovativní řešení a strategie k zefektivnění inkluzivních mechanismů v České republice na krajské i celostátní úrovni. Projekt tak přispěje ke komplexnímu řešení integračních a migračních otázek, k účelnějšímu vynakládání veřejných prostředků  a k efektivnější integraci všech osob s migrační zkušeností.

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy 124 zaměřené na podporu inovačního prostředí.

Na realizaci projektu se kromě týmu SIMI podílejí odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) a z Multikulturního centra Praha. Mezi další partnery patří Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a vybrané kraje: Hl.m. Praha, Liberecký kraj a Jihomoravský kraj.

Další informace o projektu:

Kontaktní osoby projektu: