Domácí a zahraniční inspirace

logo-rada-mis_1508939403.jpg

Mezi hlavní přínosy našich projektů se zaměřením na podporu samospráv patří přenos zkušeností a dobrých praxí v oblasti integrace migrantů na lokální úrovni.

Níže shrnujeme odkazy na odborné články, zápisy z mezinárodních konferencí a zahraničních studijních cest, či sebrané příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí. Zde prezentované materiály jsme postupně shromážďovali během let 2017 až 2023 při realizaci našich expertních projektů:

-> Města a inkluzivní strategie (2017 - 2020, projekt sociální inovace z podpory ESF OP Zaměstnanost)

-> Úspěšná integrace migrantů v regionech (2020 - 2023, mezinárodní projekt z podpory programu Erasmus+)

Mezinárodní srovnání:

Metodika integračních workshopů v ČR a na Slovensku

Metodika podporuje místní samosprávy v Česku a na Slovensku při řešení migrace a integrace, a to jak teoreticky, tak prakticky. Integrační workshopy se osvědčily doma i v zahraničí, protože umožňují samosprávám otevřenou a řízenou diskuzi s dalšími zainteresovanými subjekty nad konkrétními otázkámi integrace.

Publikace shrnuje praktické poznatky z více než 20 workshopů realizovaných naší organizací SIMI v Česku a partnerem Liga za ľudské práva na Slovensku, kterých se zúčastnilo přes 200 osob z řad samospráv, občanské společnosti a veřejných institucí. Tyto poznatky jsou doplněny o zkušenosti z metodické podpory při řešení integračních výzev ve městech a obcích. Metodika také čerpá z práce německých a belgických partnerů a z konzultací ohledně přenosu některých postupů do našeho prostředí, opírá se o námi odzkoušené zkušenosti a materiály. Vznikla v mezinárodním projektu Úspěšná integrace migrantů v regionech z podpory programu EU Erasmus+.

-> česká verze (PDF)

-> slovenská verze (PDF)

erasmus-_logo_1634041565.jpg

Komparativní studie o integračních politikách v zemích EU

SIMI se svými mezinárodními partnery zpracovalo srovnávací studii Lokální politiky integrace migrantů a jejich strukturální mechanismy jako součást projektu Úspěšná integrace migrantů v regionech z podpory programu EU Erasmus +. Studie pojednává o systémovém nastavení politik integrace migrantů v ČR, na Slovensku, v Německu a Belgii.

-> českouanglickou (PDF i knižně) verzi publikace vydalo nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy

-> slovenskou verzi (PDF i knižně) vydalo nakladatelství Univerzity Komenského v Bratislavě

-> vlámská verze (PDF) obsahuje jen některé kapitoly publikace

erasmus-_logo_1634041565.jpg

Inspirace z České republiky:

České inspirativní projekty:

Zahraniční inspirace

Studijní cesta do Slovenska (Bratislava) 14.5.2023 - 17.5. 2023

Studijní cesta do Německa (Norimberk, Erlangen) 07. 12. 2022 - 10. 12. 2022

Evropské migrační fórum - platforma pro dialog o migraci, azylu a integraci migrantů v Belgii (Brusel) 20.-21.10. 2022

Studijní cesta do Belgie (Mechelen) 24. 03. 2022 - 27. 03. 2022

Studijní cesta do Belgie (Brusel, Mechelen) 4. 11. 2019 - 6. 11. 2019

Studijní cesta do Kanady (Ottawa, Montreal, Calgary, Banff) 22.6 - 14.7. 2019

Studijní cesta do Německa (Drážďany, Norimberk, Erlangen) 10. 09. 2018 - 13. 09. 2018

Inspirativní zahraniční projekty:

Články od experta na přenos zahraničních zkušeností Filipa Pospíšila