Domácí a zahraniční inspirace

logo-rada-mis_1508939403.jpg

Jedním z hlavních přínosů projektu Města a inkluzivní strategie je přenos zkušeností a dobrých praxí v oblasti integrace cizinců.

V této sekci najdete odkazy na odborné články, zápisy z mezinárodních konferencí a odborných stáží v zahraničí a sebrané příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí.

Studijní cesty partnerů projektu MIS

  1. Studijní cesta do Německa (Drážďany, Norimberk, Erlangen) 10. 09. 2018 - 13. 09. 2018

Články od experta na přenos zahraničních zkušeností Filipa Pospíšila

Inspirace z České republiky

  • Projekt INTEGRA

Projekt INTEGRA, který probíhá mezi roky 2018 a 2019, má za cíl vylepšit proces integrace cizinců z třetích zemí v pěti zemích EU  pomocí sdílených zkušeností a znalostí na úrovni měst. Za Českou republiku je v projektu zastoupeno Integrační centrum Praha, které předává zkušenosti Prahy z této oblasti do ostatních partnerských měst, vydalo několik hodnotících zpráv k integračním strategiím v hl. m. Praze a také používá inovativní metody k získání pohledu na integraci ze strany samotných migrantů a obyvatel města. Jedná se o audiovizuální výstupy aktivity  PhotoVoice v uvedeném projektu, které jsou shromážděny do výstavy Integrace cizinců očima Pražanů, prezentované mj. i v prostorech Senátu ČR.

Na stránkách ICP Praha naleznete hlavní výstupy projektu, mezi které patří: