Migrace na školách

SIMI se dlouhodobě věnuje vzdělávání veřejnosti v oblasti migrace a uprchlictví a vytváření příležitostí pro společné setkávání a porozumění mezi migranty a českou společností.

V rámci různých projektu tak sledujeme i posílení inkluze v prostředí škol v Praze a Středočeském kraji, a to skrze etablovaný program multikulturní výchovy, interkulturního vzdělávání pedagogů i žáků a další tvořivé aktivity motivované výchovou k toleranci.

Cílem je zvýšit povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojit je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci.

V rámci projektu tak pořádáme školení pro pedagogy k problematice migrace a interkulturní práce při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, vedeme besedy na školách s hosty cizinci a kreativními workshopy a pořádáme akce pro veřejnost, školy a rodiče dětí na multikulturní tématiku. Součástí služeb školám jsou také asistence interkulturních pracovníků.

Uvedené aktivity realizujeme v rámci těchto projektů:

Projekt Mluvme spolu III realizuje Sdružení pro integraci a migraci za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

logo-link-magistrat_1532532655.jpg

Projekt Crossing borders realizuje Sdružení pro integraci a migraci za finanční podpory Nadace Varietas.

logo-varietas_1549467451.jpg

Projekt Mluvme spolu (o migraci) č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000329 je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

logolink-barva_1517839074.jpg

Projekt Crossing borders mezi Pražany realizuje Sdružení pro integraci a migraci za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy.

logo-link-magistrat_1532532655.jpg

Projekt Crossing borders č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000037 je spolufinancován Evropskou Unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

logolink-barva_1483370406.jpg