Besedy pro žáky

Základním a středním školám v Praze nabízíme zdarma besedy o migraci a uprchlictví s hostem cizincem.

Besedy trvají 3 vyučovací hodiny, dle možnosti škol, příp. lze setkání rozdělit na 2 návštěvy školy.

Setkání na besedě by měla předcházet 1 hodinová příprava žáků s vyučujícím na základě podkladů předaných předem pracovníky SIMI. Ušetří se tak čas na besedě, který je pak věnovaný tématu migrace a uprchlictví více do hloubky a studenti jsou po úvodní hodině na téma lépe připraveni.

První vyučovací hodina s pracovníky SIMI slouží k hlubšímu seznámení s tématem migrace a uprchlictví, se zajímavými daty, zdroji, ale je také prostorem k diskusi, kdy každý z žáků má příležitost mluvit o vlastních zkušenostech a názorech a zeptat se na to, co ho k tématu zajímá.

Ve druhé hodině je dán prostor hostu cizinci žijícím v ČR, který vypráví svůj příběh, jak a proč přišel do ČR a sdílí zkušenosti ze života zde, včetně zajímavostí o jeho/její zemi původu, historii, kulturních zvyklostech apod. Hosty jsou většinou migranti, kteří již určitou dobu žijí v ČR a mluví česky, v případě dobře anglicky hovořících žáků lze mít diskusi s některým hostem i v angličtině. Hosty besed jsou migranti se zajímavými příběhy, často s uprchlickou zkušeností, tak aby mohli žákům zprostředkovat realitu uprchlictví také z druhé strany a mohli odpovídat na dotazy.

Ve třetí hodině pro žáky připravíme kreativní workshop dle výběru školy, a to buďto mediální, výtvarný nebo vaření, zaměřené na kulturní tradice, motivy dané země původu hosta cizince. V mediálním workshopu je to pak práce s texty a s úvodem k problematice fake news a desinformací v souvislosti s tématem migrace.

V rámci realizovaných besed projektu Crossing borders jsme ve spolupráci se školami vydali také Ročenky, ve kterých najdete informace o průběhu besed na školách, výstupy z workshopů, práce žáků a zajímavosti k tématu migrace.

V případě zájmu o besedu kontaktujte Marii Leopoldovou na leopoldova@migrace.com.

Budeme se těšit na společná setkání.

img_4592_1516208113.jpg