Asistence interkulturních pracovníků

Služba je určená pedagogickým pracovníkům a rodinám migrantů a napomáhá překonávat jazykové a sociokulturní bariéry ve vzdělávacích zařízeních na území hlavního města Prahy.

Jaké služby Vám interkulturní pracovník může nabídnout?

  • asistuje při jednání školy s rodinou migrantů
  • tlumočí během osobních setkáních nebo po telefonu
  • vysvětluje rodině fungování českého vzdělávacího systému a školy
  • překládá interní dokumenty určené rodičům nebo emailovou komunikaci
  • pomáhá s orientací v českém prostředí a v případě potřeby zprostředkuje rodině kontakt se sociálním pracovníkem nebo právníkem organizace SIMI

Jak si službu interkulturního pracovníka objednat?

  • kontaktujte telefonicky nebo emailem interkulturního pracovníka
  • specifikujte termín schůzky, a čeho se má týkat
  • pokud chcete zprostředkovat komunikaci s konkrétní rodinou, předejte interkulturnímu pracovníkovi kontakt a obsah sdělení
  • službu je nutno objednat minimálně 5 dnů předem

logolink-barva_1517839074.jpg

letak-ikp_cj_1663842305.jpg

letak-ikp-eng_1663842306.jpg

letak-ikp-ru_1663842306.jpg

letak-ikp-ua_1663842306.jpgletak-ikp_web-viet_1646068800.jpg

AKTUÁLNÍ SEZNAM INTERKULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ k datu 30.6.2018