Školení a metodiky pro pedagogy

V rámci projektu Crossing borders jsme ve spolupráci s pedagogy pražských škol připravili materiály vhodné pro výuku tématu migrace a také proškolili pedagogický sbor škol.

Metodiky pro pedagogy

Metodika vzdělávacího workshopu pro pedagogy a pracovníky škol publikace obsahuje informace o přípravě vzdělávacích workshopů, ale také představuje jejich obsah. Tématy byly:

  • Základy problematiky migrace, včetně úvodu do současné uprchlické situace
  • Zvyšování interkulturních kompetencí učitelů
  • Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
  • Představení práce interkulturních pracovníků
  • metodika KE STAŽENÍ

Metodika multikulturní výchovy – publikace obsahuje různé metody výuky tématu migrace, včetně informační základny, praktických ukázek aktivit do výuky, slovníček pojmů či rozcestník dalších metodik. Metodika slouží pedagogům pro samostatné vedení hodiny k tématu migrace.

Obě publikace jsou k dostání také v tištěné podobě v kanceláři SIMI

Další vhodné materiály do výuky k tématu migrace

V rámci projektu Mluvme spolu (o migraci) vznikly další materiály do výuky k tématu migrace, uprchlictví a integrace. Metodické listy se vážou k hodinám zaměřeným na jednotlivá témata viz. níže.

img_5382_1566292498.jpg

K metodickým listům vznikly také pracovní listy pro žáky a informační listy k jednotlivým tématům pro žáky i pedagogy.

Metodické listy pro pedagogy a pracovní listy pro žáky:

Metodické listy pro pedagogy a pracovní listy pro žáky pro práci s krátkými filmy SIMI Můj příběh:

Krátký film Můj příběh - Ahsan - metodický listpracovní list

ahsan_1566289214.jpg

Krátký film Můj příběh - Zhaidarbekmetodický listpracovní list

video-zhaidar_1566289202.jpg

Příklady dobrých praxí z práce s pedagogy

V rámci projektu Mluvme spolu (o migraci) také vznikla příručka dobrých praxí pedagogů v rámci multikulturní výchovy. Najdete v ní:

  • Ukázkové hodiny na témata multikulturní výchovy (MKV)
  • Nápady na aktivity do hodin MKV
  • Inspirace a zdroje informací
  • Příručka KE STAŽENÍ

prirucka-dobrych-praxi_1566296210.jpg

Školení pro pedagogy

Pro učitele a pracovníky škol SIMI připravilo bezplatný workshop na téma Média, stereotypy a migrace.

Pro další školení nás kontaktujte na email konradova@migrace.com

metodika-2-snap-shot_1532534467.jpg

logolink-barva_1537174027.jpg

Projekt Crossing borders a Mluvme spolu o migraci jsou spolufinancovány Evropskou Unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.