Školení a metodiky pro pedagogy

Školení pro pedagogy

Pro učitele a pracovníky škol nabízíme bezplatné workshopy na témata:

  • Specifika migrantských rodin v českém prostředí.
  • Migrace a začleňování žáků-migrantů ve škole,
  • Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
  • Média, stereotypy a migrace,
  • a jiné.

Více k workshopům pro pedagogy najdete také v naší publikaci: Metodika vzdělávacího workshopu pro pedagogy a pracovníky škol publikace obsahuje informace o přípravě vzdělávacích workshopů, ale také představuje jejich obsah.

V případě zájmu uspořádání besedy nebo workshopu pro učitelský sbor na vaší škole nás kontaktujte na adrese: leopoldova(a)migrace.com

Více o školení najdete zde.

Metodiky pro pedagogy

Metodika multikulturní výchovy – publikace obsahuje různé metody výuky tématu migrace, včetně informační základny, praktických ukázek aktivit do výuky, slovníček pojmů či rozcestník dalších metodik. Metodika slouží pedagogům pro samostatné vedení hodiny k tématu migrace.

Další vhodné materiály do výuky k tématu migrace

Metodické listy pro pedagogy a žáky:

Metodické materiály pro práci s krátkými filmy SIMI Můj příběh:

Příklady dobrých praxí z práce s pedagogy

V rámci projektu Mluvme spolu (o migraci) také vznikla příručka dobrých praxí pedagogů v rámci multikulturní výchovy. Najdete v ní:

  • Ukázkové hodiny na témata multikulturní výchovy (MKV)
  • Nápady na aktivity do hodin MKV
  • Inspirace a zdroje informací
  • Příručka KE STAŽENÍ

prirucka-dobrych-praxi_1566296210.jpg

logolink-barva_1537174027.jpg

Projekt Crossing borders a Mluvme spolu o migraci jsou spolufinancovány Evropskou Unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.