Školení a metodiky pro pedagogy

V rámci projektu Crossing borders jsme ve spolupráci s pedagogy pražských škol připravili materiály vhodné pro výuku tématu migrace a také proškolili pedagogický sbor škol.

Metodiky pro pedagogy

Metodika vzdělávacího workshopu pro pedagogy a pracovníky škol publikace obsahuje informace o přípravě vzdělávacích workshopů, ale také představuje jejich obsah. Tématy byly:

  • Základy problematiky migrace, včetně úvodu do současné uprchlické situace
  • Zvyšování interkulturních kompetencí učitelů
  • Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
  • Představení práce interkulturních pracovníků
  • metodika KE STAŽENÍ

Metodika multikulturní výchovy – publikace obsahuje různé metody výuky tématu migrace, včetně informační základny, praktických ukázek aktivit do výuky, slovníček pojmů či rozcestník dalších metodik. Metodika slouží pedagogům pro samostatné vedení hodiny k tématu migrace.

Obě publikace jsou k dostání také v tištěné podobě v kanceláři SIMI

Další vhodné materiály do výuky k tématu migrace

Metodické listy pro pedagogy a pracovní listy pro žáky

Školení pro pedagogy

Pro učitele a pracovníky škol SIMI připravilo bezplatný workshop na téma Média, stereotypy a migrace.

SIMI se dlouhodobě věnuje vzdělávání veřejnosti v oblasti migrace a uprchlictví a vytváření příležitostí pro společné setkávání a porozumění mezi migranty a českou společností.

Pro další školení nás kontaktujte na email konradova@migrace.com

metodika-2-snap-shot_1532534467.jpg

logolink-barva_1537174027.jpg

Projekt Crossing borders a Mluvme spolu o migraci jsou spolufinancovány Evropskou Unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.