Ukrajina - informace ke vzdělávání

Informace pro školy v souvislosti s ukrajinskou krizí

  • Praktické rady, jak řešit aktuální situaci s nově příchozími žáky najdete v otázkách a odpovědích na portálu inkluzivní školy.

Lex Ukrajina 2

  • Souhrnný metodický materiál MŠMT k Lex Ukrajina II
  • Prodlužuje doba platnosti všech pravidel Lex Ukrajina pro školství až do 31. srpna 2023, tj. do konce školního roku 2022/2023.

  • Ruší časové omezení výjimky z povinnosti prokazovat znalost českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny a možnost jejich zaměstnávání na dobu určitou. Tato výjimka se tedy prodlužuje na dobu shodnou s platností celého zákona, tj. do 31. srpna 2023.

  • Automaticky ze zákona tedy dojde mimo jiné k prodloužení platnosti rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení provedeného podle Lex Ukrajina.

Všechny změny najdete také v našem dokumentu "Infomrace pro uprchlíky z Ukrajiny" pod kapitolou Školství.

Na koho se obrátit?

  • Karlova univerzita s ukrajinskou ambasádou a nadací https://www.detiukrajiny.cz/ koordinuje síť jednotřídek ve větších městech na bázi dobrovolnictví. V těchto třídách se budou děti vzdělávat především ukrajinsky.
  • Mimo tyto jednotřídky existuje ještě síť WWW.SHKOLA.CZ, tyto školy umožňují ukrajinským rodinám v České republice najít mateřskou, základní nebo střední školu. Mapa zobrazuje školy, které mají volná místa a jsou připraveny děti z Ukrajiny přijmout.

Metodická podpora pro školy

Magistrát hlavního města Prahy zřídil informační linku pro občany i školy ke vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny.

  • Telefon: +420 236 005 901 v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.
  • Email: skoly@praha.eu je v provozu bez omezení.

Na inkluzivní škole najdete odpovědi na časté otázky škol. MŠMT vydalo metodický materiál pro vzdělávání dětí z Ukrajiny v ČR. Rozcestník materiálů poskytuje také Národní pedagogický institut ČR.

Materiály pro ukrajinské děti

Nakladatelství Fraus zpřístupnilo zdarma učebnice pro ukrajinské děti v ČRVýukové materiály pro ukrajinské děti jsou dostupné také na webu ukrajinského ministerstva školství. Hezky zpracovaná je také matematika v ukrajinštině.

PŘIPRAVILI JSME UNIVERZÁLNÍ BINFORMAČNÍ LISTY PRO DĚTI Z UKRAJINY

Materiály pro výuku češtiny

Organizace CIC, o.p.s. připravila souhrn materiálů pro výuku češtiny a mnoho materiálů, her a didaktických pomůcek najdete na inkluzivní škole. Nově jsou hezké materiály i na webu Knihovny Ukrajině. Spolek Zaedno také nabízí na svém webu ke stažení ukrajinské pohádky a pracovní listy k nim.

První pomoc v češtině - audio nahraná výslovnost slovíček a lekce zdarma.

Komunikace s žáky z Ukrajiny

Doporučení, jak mluvit s migranty, najdete v našem Manuálu lokální integrace. Organizace OPU připravila rady, Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou. Využít můžete také různé slovníky, např. obrázkový slovník a Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník 1. a 2. díl.

Volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče z Ukrajiny

Galerie hl. m. Praha organizuje mnoho aktivit pro děti a rodiče z Ukrajiny zdarma. Na Praze 2 pro děti a rodiče organizuje volnočasové kluby organizace InBáze, z.s. Na Albertově je Komunitní centrum Jahoda, kde je dostupná herna. Na Praze 4 nabízí hlídání dětí a různé volnočasové aktivity spolek Žit spolu.

Kurzy češtiny na prázdniny najdete také v našem souhrnu zde (ČeštinaYкраїнський, Tiếng Việt).

Další nabídky pomoci najdete v databázi www.pomahejukrajine.cz.