Migrantky mezi ženami

Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky v České republice, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s migranty. Klade si za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení a zejména přispět k aktivizaci migrantek samotných. Projekt je založen na vzájemně provázaných a souběžných networkingových, osvětových, advokačních i poradenských aktivitách.

letak_migrantk_web-a7_cz-page-001_1516211687.jpg