pro rodice vietnamsky

Các vị phụ huynh thân mến,

Trong tình huống quý vị hay con của các vị gặp trở ngại và không hiểu yêu cầu của bài tập, hay trẻ không biết cách giải bài tập, hoặc cần trợ giúp khi học tiếng Séc, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí cho các cháu học phụ đạo từ xa với tình nguyện viên, hoặc tình nguyện viên sẽ trợ giúp trong việc giao tiếp với nhà trường hoặc giáo viên.

Nếu các vị có nhu cầu về phụ đạo với tình nguyện viên, hãy liên lạc với SIMI (Hiệp hội về Hội nhập và Di cư) qua e-mail: leopoldova@migrace.com. Chúng tôi sẽ kết nối các vị với các tình nguyện viên phù hợp.

Xin hãy điền vào mẫu dưới đây, nhằm giúp chúng tôi hiểu cụ thể nhu cầu của cháu. Dựa trên mẫu đã được điền đầy đủ, chúng tôi sẽ tìm được giáo viên phù hợp sớm nhất có thể. Sau đó, giáo viên phụ đạo sẽ liên hệ với các vị và cùng thống nhất chương trình học.

Chúng tôi rất quan tâm đến sự an toàn của trẻ, bởi vậy chúng tôi mong các vị lưu ý những điểm sau đây: Những quy tắc an toàn.


Cảm ơn bạn