Praha integruje

„Praha integruje“ synergicky propojuje aktivity směřující ke snižování bariér pro sociální začleňování migrantů a zároveň posiluje jejich orientaci a znalosti. Projekt navazuje na postupy SIMI, které prokázaly relevantní dopad na cílové skupiny.

Počet migrantů v ČR se stabilně zvyšuje a podle prognóz tomu tak bude i nadále. Nejvíce migrantů pobývá právě v hlavním městě. Už nyní migranti tvoří přibližně 15% pražské populace. Mnohaleté zkušenosti SIMI ukazují, že migranti a migrantky se častěji než majoritní společnost setkávají s diskriminací, stigmatizací či porušováním svých práv, ať už pracovních nebo základních lidských. Musejí tak překonávat specifické bariéry a riziko marginalizace a sociálního vyloučení je u nich násobně vyšší. To vše přináší problémy nejen jim, ale ve svých důsledcích také jejich okolí.

Cílovou skupinou projektu jsou proto nejen migranti legálně pobývající v ČR, ale také pražské instituce: zejména úřady městských částí a poskytovatelé sociálních služeb, kteří s migranty primárně nepracují. I jejich podpora je důležitá pro účinnou prevenci rizikových jevů (sociální vyloučení) a pro usnadnění začleňování migrantů a migrantek do společnosti i na trh práce v Praze.

Aktivity v projektu

  • Odborné sociální a právní poradenství
  • Služba interkulturní práce
  • Podpora sociokulturní orientace migrantů ve společnosti
  • Analýza dostupnosti sociální služeb
  • Podpora městských částí v integraci migrantů

Projekt Praha integruje č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011297 je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.