Informace ke COVID 19

Rok 2020 nás všechny postavil před velkou výzvu - pandemii onemocnění COVID 19. Získat spolehlivé informace o aktuálních opatřeních a jejich dopadu na různé oblasti našich životů bylo důležité pro všechny, pro migranty však mnohem náročnější, a to nejen kvůli jazykové bariéře. V projektu Praha integruje jsme proto připravili sérii informačních materiálů v různých jazycích, které jsme dali k dispozici jak migrantům, tak českým veřejným institucím, například městským částem, abychom jim usnadnili komunikaci tématu směrem k obyvatelům, kteří dostatečně neovládají češtinu.

Informační materiály o opatřeních z jara 2020: