Realizované semináře

1. Seminář pro migranty: Zaměstnanecké karty

2. Seminář pro migranty: Zaměstnání migrantů - Situace po ukončení nouzového stavu

3. Seminář pro migranty: Webinar for New Parents and Parents-to-Be

4. Seminář pro migranty: Webinar for New Parents and Parents-to-Be

5. Seminář pro migranty: Sloučení rodiny - občané 3. zemí

1. Seminář pro veřejné instituce (Městská knihovna v Praze): Integrace migrantů v Praze a rozvoj interkulturní otevřenosti knihovny

2. Seminář pro veřejné instituce (MČ Praha 11): Práce s migranty a jejich rodinami

  • Kdy: 12. března 2021, od 8:30 do 12 hod.
  • Kde: online (platforma Zoom)
  • pozvánka
  • Seminář pro MČ Praha 11

3. Seminář pro veřejné instituce (Fakultní Thomayerova nemocnice): Nároky migrantů v sociální oblasti a práce s ohroženými skupinami migrantů

4. Seminář pro veřejné instituce (ÚMČ Praha 3): Seminář pro zvýšení kompetencí zaměstnanců ÚMČ Praha 3 při práci s migranty

5. Seminář pro veřejné instituce (ÚMČ Praha 20): Seminář pro zvýšení kompetencí zaměstnanců ÚMČ Praha 20 při práci s migranty