Učíme se spolu

Projekt "Učíme se spolu" cílí usnadnění začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ze dvou pražských základních škol do třídy, školy i společnosti. Tohoto cíle projekt dosáhuje skrze propracovaný program online doučování těchto žáků, při zapojení interkulturních pracovníků a dobrovolníků. Ve snaze o komplexnost nabízené pomoci pracuje i se zbytkem třídního kolektivu a pamatuje i na podporu pedagogů.

Klíčové aktivity projektu:

1. Příprava a tvorba příruček pro školy k začleňování žáků s  odlišným mateřským jazykem:

2. Vznik informačních balíčků pro žáky s odlišným mateřským jazykem pro:

3. Budování interkulturních kompetencí pedagogů a pracovníků škol (metodické materiály viz sekce Pro pedagogické pracovníky).

4. Doučování žáků s odlišným mateřským jazykem s dobrovolníky online

5. Komunitní akce na podporu mezikulturního dialogu na školách (viz sekce komunitní akce).

6. Služba interkulturních pracovníků na školách (seznam inerkulturních pracovníků)

7. Evaluace

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR