Učíme se spolu

Projekt "Učíme se spolu" cílí usnadnění začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ze dvou pražských základních škol do třídy, školy i společnosti. Tohoto cíle projekt dosáhuje skrze propracovaný program online doučování těchto žáků, při zapojení interkulturních pracovníků a dobrovolníků. Ve snaze o komplexnost nabízené pomoci pracuje i se zbytkem třídního kolektivu a pamatuje i na podporu pedagogů.

Klíčové aktivity projektu:

  • Příprava a tvorba příručky pro školy k začleňování žáků s  odlišným mateřským jazykem
  • Vznik informačních balíčků pro žáky s odlišným mateřským jazykem pro ZŠ U krčského lesa (ČJ/UA, ČJ/VIET) a pro ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol (CZ/UA). Vydali jsme také univerzální balíčky pro školy.
  • Budování interkulturních kompetencí pedagogů a pracovníků škol
  • Doučování žáků s odlišným mateřským jazykem s dobrovolníky online
  • Komunitní akce žáků a studentů na podporu mezikulturního dialogu
  • Služba interkulturních pracovníků na školách
  • Evaluace

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR