Informace pro pedagogy

Začleňování žáků s OMJ

Žáci s odlišným mateřským jazykem (MOJ) mají ve škole jednu zásadní bariéru, a to jazykovou. Při vzdělávání žáků s OMJ totiž dochází k situaci, kdy se současně učí nový (druhý) jazyk a zároveň se prostřednictvím tohoto jazyka učí ostatní předměty. Jsou schopni vysokým nárokům ve škole dostát, pouze pokud dostanou odpovídající podporu spočívající především v systematické výuce češtiny jako druhého jazyka.

Naučit se nový jazyk a často také porozumět různým odlišnostem nicméně není otázkou několika týdnů, jak tedy lze žáky s OMJ ve škole podpořit? Připravili jsme pro vás tipy do každodenní praxe při začleňování žáků s OMJ.


 1. Informační materiály pro žáky
 2. Doporučení k buddy systému
 1. Zásady komunikace s migranty
 2. Interkulturní pracovníci na školách
 1. Příručka pro pedagogy
 2. Školení a materiály pro pedagogy
 1. Komunitní akce
 2. Spolupráce školy s rodiči
 1. Příručka dobrých praxí od pedagogů
 2. Příručka multikulturní výchovy
 3. Rozcestník metodik a aktivit k MKV
 1. Duševní zdraví dětí uprchlíku
 2. Jak na podporu wellbeingu u dětí?