Partneři

SIMI na projektu spolupracuje s Fakultou Humanitních studií Univerzity Karlovy a také Univerzitou v Bergenu, která nabídne sdílení dobré praxe a řešení tohoto problému v Norsku.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, katedra genderových studií.

Poskytuje systematická studia teoretických a metodologických nástrojů pro zkoumání genderu, vede magisterský program genderových studií jako jediný ucelený program na toto téma v ČR, spolupracuje s dalšími českými i zahraničními akademickými institucemi, jež se oblastí zabývají. V projektu zrealizuje výzkum mezi migrantekami z bývalé Jugoslávie, které jsou ve věku 40 a více let. Více o výzkumu.

  • Kontakty:

PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

hana.havelkova@volny.cz

Univerzita v Bergenu

Norským partnerem projektu je Katedra sociologie při Fakultě sociálních věd Univerzity v Bergenu. Tato katedra se specializuje na tři hlavní témata, kterými jsou sociální nerovnosti, dále pak migrace, životní prostředí a rozvoj a v neposlední řadě i práce, vzdělávání a ekonomika. Krom toho jsou její vědečtí pracovníci aktivní ve výzkumu, zaměřeném na mezinárodní migraci a etnické vztahy. Role tohoto partnera v projektu bude důležitá, zejména pokud jde o výměnu informací a poznatků z oblasti migrace a genderu.

  • Kontakty:

Mariya Bikova

mariya.bikova@sos.uib.no