Téma v médiích

Zajímavé příspěvky k problematice cizinek v seniorském věku:

  • Jak tráví čas cizinka seniorka? Tato kategorie je zcela mimo zájem veřejnosti. Pořad My a oni nabízí jak obraz spokojené seniorky z Ruska, tak i rozhovor o tom, co přináší projekt s názvem Ženy na vedlejší koleji. Pořad My a Oni ČRo
  • Ženy na vedlejší koleji. Takto odborníci obvykle pojmenovávají imigrantky v předdůchodovém a důchodovém věku. Proč je tomu tak? Jaké je to žít na vedlejší koleji v cizině? Pořad Čro Plus
  • Příspěvek o tom, jak se poměrně malá skupina imigrantek v zralém věku potýká s dost velkými problémy. Zvlášť se to vztahuje k ženám v předdůchodovém a důchodovém věku, které často čelí nástrahám vykořisťování, dostávají výpovědi kvůli věku a těžce shánějí novou práci. - pořad Čro - Ranní Plus
  • Ženy na vedlejší koleji - imigrantky v předdůchodovém a důchodovém věku, příběhy a rozhovory – Slovo 21
  • Pracovní imigranti jsou většinou mladí lidé, plní síly a chuti k práci. Mezi nimi ale najdete i osoby, které se pro odchod do světa rozhodnou ve zralém věku. Příběh ukrajinské učitelky hudby Tamary Selebinky, která nemá práci, a blíží se důchodovém věku. Čro - Regina, pořad My a Oni
  • Inženýrky, učitelky, právničky, obchodnice, novinářky z bývalé Jugoslávie vyprávějí, jak u nás zestárly. Spojuje je to, že skoro bez výjimky přišly s nadějí, že válka brzy skončí a ony i s dětmi tady pobudou jen krátkou dobu. Mezitím uteklo více než dvacet let. Jsou v předdůchodovém věku nebo už přišel čas, aby přestaly pracovat a požádaly o důchod - v Česku a ve svých původních státech. Jak jim to jde? S čím se potkávají a s jakými pocity žijí? Vypravění Goranky Oljača si poslechněte na Českém rozhlase Dvojce
  • Přestože stárnoucích žen migrantek v České republice postupně přibývá, jejich postavením se zabývá málokdo. Veřejnost proto neví, jakým způsobem jejich migrační zkušenost a věk ovlivňují jejich pracovní životopis a pozici. Český rozhlas, pořad My a oni.
  • V 90. letech k nám přišlo do Česka na 5000 běženců z Balkánu.Tato skupina se nyní dostává do důchodového věku, ale česká společnost stárnutí migrantů nijak nevnímá. Jak se jim žije? A jakým specifickým problémům musí čelit? I to zkoumala nová studie. Čro Plus, Zaostřeno.
  • TZ zpráva k zahájení projektu ke stažení
  • Press kit s výsledky výzkumu

Součástí medializace tématu byl také vznik dokumentárního filmu Ženy od vedle - osudy čtyř žen, které válka v Jugoslávii donutila hledat nový domov. Přestože se film těší zájmu odborné veřejnosti i širokého publika, zatím není veřejně dostupný. Zájemci o výukové a osvětové projekce menších formatů však mohou žádat o kopii filmu u nás v SIMI. Kontaktujte projektovou koordinátorku Evu Čech Valentovou na valentova@refug.cz.