Výzkum

Výzkum k projektu SIMI "Ženy na vedlejší koleji (?)" se zaměřil na skupinu migrantek z bývalé Jugoslávie, které jsou ve věku 40 a více let. Analyzuje způsoby, jakými tyto ženy prožívají specifické postavení na českém trhu práce, jakým způsobem koordinují své pracovní a osobní životy (zejména péči o rodiče v zemi původu), jaké strategie sociálního, finančního a zdravotního zabezpečení volí s ohledem na svou nejistou situaci v období důchodu. Jakým způsobem prožívají citlivé období odchodu do důchodu, jakou roli hrají sociální sítě (nejenom migrantské) v podpoře těchto žen?

Výzkum Ženy na vedlejší koleji je vůbec prvním kvalitativním výzkumem z oblasti migrace, kde se intersekcionálně potkávají témata genderu, migrace a věku (případně stárnutí) a je zaměřený na reflexi žité zkušenosti těchto žen. Data jsou založena na polo-strukturovaných rozhovorech (které jsou anonymizovány v souladu s ochranou osobních dat) se 40 ženami s vymezeného výzkumného vzorku.

Výstupem výzkumu je odborná monografie (publikace) a odborné studie, které přispějí nejenom k prohloubení vědomostí z oblasti genderu v migraci v České republice, ale budou také použity (spolu s analýzou sociální politiky a legislativy) k podpoře řešení problémů, které můžou nastat v souvislosti se vstupem do českého důchodového systému) a se zranitelnou pozicí migrantek v tomto věku na českém trhu práce.

Výsledky výzkumu byly prezentovány na závěrečné Mezinárodní konferenci projektu, na téma stárnutí migrantek v ČR, dne 8. června v AKC, Praha 1.

Kontakty:

Petra Ezzeddine, PhD.

Pavla Hradečná